Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

29 december 2014

28.12.2014


Montague Keen, 28 december 2014

Livets hela struktur, såsom ni känner den, håller på att falla isär. Den är nu exponerad. Förvirringen flödar över, för allt som ni trodde på blottläggs nu framför er: FALSKHET ända in i kärnan! Mänskligheten har varit offer för den största bluffen i Universums historia. Ni, mina vänner, är de som valts ut till att avslöja sanningen och få bort de korrupta från deras positioner och kontroll. 

Det är dags att se illusionen för vad den är och omstrukturera livet på Jorden för mänskligheten. De som tvingade sig in på planeten Jorden, manipulerade sin väg in i positioner av makt över hela världen och ändade på den sanna historien om människan för att den skulle passa dem själva, måste nu förbereda sig för att lämna Jorden samma väg som de tvingade sig in på den. 

De kan aldrig höja sin medvetenhet. De kommer alltid att stanna kvar i den tredje dimensionen. Det är därför de lägger ner så mycken möda på att hålla så många av oss som möjligt i 3D – alltid där för att tjäna dem. Tråkigt nog är många bland er för rädda för att engagera er i sanningen och flytta er framåt i utvecklingen. Ni har köpt in er i kontrollsystemet, så ni kanske måste leva ut resten av era liv på Jorden i 3Ds nivå. 

Kampen i rymden hålls fortfarande borta från er, men den kommer snart att bli synlig för alla. Striden om era själar är obeveklig, och detta är uppenbart för alla som är vakna. Många av er har bestulits på era frekvenser, men det är ni totalt omedvetna om! Det gör er helt kontrollerbara och underdåniga och detta gör det enkelt för Kabalen att använda er som slavar för att attackera dem som försöker att väcka upp er så att ni kan se kontrollsystemet.

Ni sålde era själar utan att förstå att ni gjorde det. Kabalen har planerat allting under de senaste 2 000 åren. Det enda de inte räknade med var UPPVAKNANDET som nu skett. De trodde inte att människor kunde höja sitt medvetande så att de skulle kunna se klart vad som hade pågått under så många år.

Allting på TV, i tidningar, er utbildning, er mat, vatten och luft etc har planerats för att hålla er kvar i den tredje dimensionen. All den historia ni fått lära er är osann – totalt falsk! Ingenting – och jag repeterar: ingenting – började i Östern. Det började i Väst. Denna ENDA sanning avslöjar att allt ni har lärt er är en fullständig fabrikation.

Kabalen uppfann religionen och de skrev Bibeln för att se till att ni accepterade deras konspiration. Kristus levde långt innan den romersk-katolska religionen någonsin existerade. Ingenting de påstod vara ”evangelium” är sant. De skapade en historia om Kristus som inte är sann: det fanns inget stall, inget kors och ingen nationalitet.

Stora ansträngningar görs på denna sida av livet för att rädda mänskligheten och planeten Jorden. Vi assisteras av välvilliga varelser från andra planeter och av uppvaknade själar på Jorden som ägnat sina liv åt just detta syfte. De, vars syfte är att hjälpa oss, har obevekligt attackerats med vapen som ni inte har en aning om. Kabalen har långt mer sofistikerade vapen än vad ni har kunskap om. Ni känner bara till skalära vapen och mikrovågsvapen etc.

När de inom Kabalen färdas någonstans så använder de inte metoder som är kända av människan. De kan förflytta sig i en hastighet som skulle få er att häpna – er okunnighet håller er på plats. Sanningen är att ni lever i en värld ni inte vet någonting om. Kabalen kan till och med läsa era tankar, så de är alltid ett steg före er. Tills ni vaknar upp och står tillsammans som ett kommer ni att fortsätta vara hjälplösa.

Det irländska folket har insett detta faktum. De har samlats för att göra de förändringar som krävs och de kommer att lyckas med det. Be för dem som försöker att leda er ut ur mörkret. En del går igenom de mest fasansfulla upplevelser, inklusive kemikalier i maten och vattnet, och även implanterade objekt. 

Godartade objekt kan användas för att implantera mörka energier såväl som tankar och objekt som är helt främmande för den berörda individen. Dessa människor behöver er hjälp för de kämpar för att bryta sig loss från denna mörka kontroll. Så snart ni har tagit tillbaka kontrollen över er planet, och tar bort allt som är mörkt och korrupt, så kommer allting att bli återställt.

Befria er från kontrollens bojor! Kom ihåg att Kabalen inte kan existera i Ljuset, så stråla ut ert ljus och dela det med alla dem som bebor er planet. Då kommer ni att återställa fred på er planet. Detta är allt ni behöver göra. Kabalen är rädd för ert ljus, för det är kraftfullare än deras vapen. När ni gör detta så kommer vi i andevärlden att vandra bland er igen och hjälpa er att återställa harmoni.

Det var en stor insats från Kabalens sida för att förhindra vårt Center på Irland. De fruktar uppvaknandet hos det irländska folket och att de skall inse SANNINGEN OM VILKA DE ÄR. Centret måste ske eftersom det kommer att leda andra länder till att göra detsamma och komma samman och ta bort allt som är korrupt. Irland kommer att leda vägen. Vi kommer att ha Center över hela världen därför att människor kommer att behöva hjälp med att anpassa sig till ett helt nytt sätt att leva. 

Mina kollegor och jag här i den andliga världen önskar tacka alla dem som fortsätter att ha tro på mitt arbete med Veronica. Vi vet att det är nödvändigt och det kommer att fortsätta. Kärlek kommer att vägleda er på vägen framåt. Det finns ingen plats  för hat, för sådana attacker skadar själen. Din själ är evig, allt annat är tillfälligt.

Var beredda på att göra upp planer för när Kabalen lämnar Jorden. Ni måste vara redo att klara av röran som de kommer att lämna bakom sig. De kommer att förstöra så mycket de kan när de lämnar. Mänskligheten har förstört deras plan att ha en egen planet med endast några få människor till att tjäna dem – en planet utan ”värdelösa ätare”. Sedan skulle de ha kunnat leva i sin riktiga och sanna form utan behov av att hantera en människoliknande kropp. De skulle bara kunnat vara sig själva, fria att se ut som de som de egentligen är. 

År 2015 är på väg att börja. Kommer du att ta ett beslut att sprida ljus och kärlek till alla inom mänskligheten? Kommer du att stå tillsammans med dina medmänniskor för att ta bort allt som är mörkt och korrupt från Jorden? Gör allt du kan för att hjälpa till att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. För en framtid som är fri från korruption, borttagande av skadliga kemikalier i mat, vatten och luft och mediciner och så vidare? Börja göra upp planer för hur du skulle vilja att livet på Jorden skall vara.

Får jag be er förstå att Veronica går igenom en mycket svår tid just nu när hon måste handskas med både attacker och sömnbrist. Hon oroar sig för vänner som hållits fängslade av Kabalen. För detta är Kabalens sista uppträdande, och de slår mot alla som de anser står i vägen för dem. Striden har blivit ganska så ondskefull. 

Sänd kärlek till den man som kämpar för att befria sig själv från Kabalens bojor. Han valde att få uppleva mörkrets djup innan han återvände till Jorden för att han skulle kunna känna empati för andra som upplevt detsamma. Se fram mot framtiden som du håller på att skapa. Se till att den kommer att bli fridfull och harmonisk för alla som bor på Jorden. 

Mitt hjärta går till dig Veronica för jag vet vad du går igenom. Det är inte lätt. Det är en svår och smärtsam väg, men vi kommer att uppnå det vi föresatt oss att uppnå. Vi är tre i ett och när en är sårad är alla sårade. Detta kan inte ändras på, för det har varit så sedan innan tiden började. Vi tre har arbetat framgångsrikt tillsammans under många livstider och vi kommer att fortsätta att göra det.

Vi omger dig med kärlek och ljus, min kära.

Som alltid din beundrande Monty!
  

Översättning Gertie Dahlberg.
Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

22 december 2014

21.12.2014


Montague Keen, 21 december 2014

Veronica, min kära, det är hjärtskärande för mig att se hur du attackeras på så många olika sätt. Den smärta du har uthärdat under förra veckan orsakades av en allvarlig chock. Detta var oförutsett så du var inte förberedd. Det var tur att din vän stannade hos dig. Jag tackar henne för hennes vänlighet mot dig. Hon har bevittnad attackerna och kommer en dag att skriva om dem. Skälet till att attackerna har intensifierats är följande:

Striden mellan Ljuset och Mörkret har gått in i en ny fas. Kabalen kommer inte att lämna Jorden utan betydande motstånd och kamp. De kommer inte att besvara några diplomatiska invitationer att lämna Jorden på ett fridfullt sätt. Om ni tror att det inte finns ett krig just nu så kan ni inte vara längre från sanningen. Detta krig utspelas på varje nivå och kommer att bli mer synligt i en mycket nära framtid. Er himmel har ett tungt molntäcke på grund av tunga, kemiska ämnen som förhindrar varje tecken på rykten om vad som pågår.

Fråga vad de döljer från er! När himlen är klar, ta er tid att kolla in ”stjärnorna”, för starka rörelser kan ses som härrör från deras ytor. Lägg också märke till hur er måne ändrar form från tid till annan. När detta sker blir det molnigt mycket snart därefter.  Saker är inte vad de verkar vara och så har det varit under en mycket lång tid. 

Det finns olika arter som försöker hålla sig fast på Jorden. Jag vill inte nämna dem vid namn för jag vill inte skrämma er. Det finns arter som går omkring på Jorden som verkar var som ni, men så är det inte. Såsom de som har lyckats med att ta sig in i vårt hem. Veronicas vän kunde skydda henne från dem.

Ljusenergierna kommer att stråla ner till Jorden och de gör sig tillkänna för er då. Ni vet vad som måste göras. Ingenting kan stoppa detta skifte. De Mörke tjänarna kommer att försöka locka många människor till vad de säger är vänliga rymdskepp. Det är de INTE! De Mörka behöver själar för att fylla andra dimensioner och de kommer då att gå förlorade för mänskligheten. Delar av er värld kommer att förstöras på order av Kabalen. De vill skapa panik eftersom de behöver er rädsla. De kommer alltid att förvränga sanningen. 

Jag vet att det finns de som inte kommer att vakna upp, även när sanningen finns mitt för näsan på dem. Kabalen räknar med detta.  Se på symbolerna på era gator: skyltdockorna i butikerna med sina böjda horn. Dessa är tecken på odjuret – mitt framför näsan på er! Vad är budskapet bakom detta?

Fler och fler människor som vågat tala ut har låsts in, blivit mördade eller råkar ut för en ”olycka” - listan växer. Den mörka sidan försöker tysta er. De gör sitt bästa för att förhindra att sanningen någonsin kommer ut till er. De behöver hålla er fast i matrisen av den tredje dimensionens glömska. Återigen har de placerat ett nät över Jordens leylinjer. Planeten Jordens överlevnad beror på ert arbete på leylinjerna. Detta är av största vikt. Var snälla och fortsätt med det arbetet. Så småningom kommer ni att få se hur viktigt ert bidrag till planetens överlevnad har varit.

Kabalen kommer inte att lyckas, men de kommer att ta så många av er med sig som de kan. Ni måste vara jordade och ni kan inte göra detta med stängda ögon. Ni måste utveckla rutiner för att skydda er själva. Förena era hjärtan med Jordens centrum åt ena hållet och till Centralsolen åt det andra. Stig in i en pelare av ljus och anslut er sedan med himmel och Jord. Ingen med negativa energier kan gå in i ljuset så för in ljus i och omkring er själva på alla sätt ni kan. Ni kommer att flytta in i den femte dimensionens Lemuriska tidsålder som varit begravd i era minnen men nu skall blomstra igen.

 Jorden förbereder sig för stora förändringar, långt bortom din fantasi, för att föra er alla in i den Nya Eran, som är ett nytt dimensionellt tillstånd i ditt liv. Lemurien har aldrig lämnat Jorden, det försvann bara utom synhåll för er, bortom er uppfattning av det. Ni befinner er nu i slutspelet. Det innebär slutet på den långa perioden av slaveri som inte bara har förslavat alla levande varelser på Jorden utan även Gaia själv. Ni har nu en chans att göra skillnad. Så bli en del av denna frigörelse och upplev övergången som en förstahandsupplevelse.

Ni har var och en ett ansvar för hela mänskligheten och er planet. Följ med i förändringarna, arbeta med dem. Ni blir starka när ni går tillsammans och ni kan inte besegras. De inom Kabalen som vägrar att överge planeten Jorden kommer antingen att förbrännas eller förångas. Det kommer inte att vara en vacker syn, men det är deras val. Vi här i andevärlden tittar på detta krig. Det är brutalt till det yttersta. Kabalen har allt att förlora, så det kommer att fortsätta till det bittra slutet. Vi har fått se många offer på båda sidor. 


Förlåt mig för att jag för fram denna information vid den här tiden av lyckliga familjesammankomster, men förvarnad är i förväg beväpnad. Ni kommer att ha massor av tid att diskutera detta under julledigheten. Njut av den festliga säsongen eftersom den blir den sista i den här formen. Snart kommer ni att kunna firma er frigörelse från allt mörker.

Min kära, du är fortfarande väldigt skör. Ta hand om dig och försök att ta en paus ibland för du är under sådan stress. 

Vi är alltid med dig. Din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

8 december 2014

07.12.2014


Montague Keen, 7 december 2014

Ni kommer närmare ert mål för varje dag som går när de korrupta och deras lika korrupta metoder har avslöjats. Ni kan inte känna något tvivel nu när det gäller dessa som har hållit mänskligheten i slaveri. De gör sitt yttersta för att lura er så att ni skall fortsätta att tjäna dem. Den makt de har är något de har tagit från er.

Ni är nu framme vid ett vägskäl. Ni måste göra ett val: slageri eller frihet. De ser er som ”värdelösa ätare” (Henry Kissinger). De föraktar er, för dem är ni här endast för att tjäna dem. Allting de har, har de tagit från er, och ni har tillåtit dem att göra det.

De som har vaknat upp på Irland går ut på gatorna den 10 december. Lyssna på deras upprop, det kommer direkt från hjärtat… Denna dag kommer irländarna att resa sig.

On the 10th of December Ireland with Rise

Varje land i er värld kommer att följa efter Irland. Alla som har vaknat upp bör vara med irländarna andligt sett, för de marscherar för att leda mänskligheten ut ur förtryck. Den 10 december skall mänskligheten GÅ SOM EN för att kräva avlägsnande av allt som är korrupt. Detta är det första steget som ni har väntat på. Irland kommer att leda vägen!

Det skulle ha varit bra om vi haft det irländska Centret tillgängligt, men på grund av falska anklagelser och avsiktlig blockering så fanns inte de nödvändiga pengarna tillgängliga. Så vi skall försöka att finna en annan lämplig byggnad. Så härda ut med oss, vi kommer att lyckas, detta är alldeles för viktigt för att överges.

Det genetiska nätet kallar alla dem på Jorden som är utan själar att förbereda sig för att samlas och ge sig iväg härifrån. De står inför utrotning om de stannar kvar här. De kan inte ta med sig alla de rikedomar de har förvärvat på Jorden, så de kommer att lämnas kvar. Ni tillät dem att nästan ta över Jorden helt och hållet, och de använde alla tänkbara sätt att förhindra ert uppvaknande. Människor har använts på ett grymt sätt för att ge falsk information om att allting är bra. Några sade till och med att ett rymdskepp skulle komma för att samla in er och ta er till Ljuset. Men NEJ, DETTA ÄR INTE SANT! 

Kom ihåg att era förtryckare har en teknologi som är okänd för er. De kan gå in i sinnet hos dem som de tycker att de kan använda. De vill bli av med er för de önskar bara ha kvar de själlösa som de vill skall bebo Jorden. Den skatt du betalar till dem används för att betala förgiftningen i era vatten, i er mat och även i luften ni andas. Sedan DÖDAR de er med vacciner och mediciner när du blir sjuk av alla dessa gifter. Ni måste vakna upp och inse detta. Ni betalar dem för att förstöra mänskligheten så att de kan ta över er planet.

Slaget om planeten Jorden har nått ett kritiskt skede och ni måste ta ställning. Första Skaparen kommer att bli involverad för första gången i mänsklighetens historia. Det finns de på Jorden som behöver ert stöd. Glöm ras eller religion, det är mänskligheten i sin helhet som behöver överleva. Vi kan inte ge er alla detaljer för det skulle lämna Veronica och dem som hjälper henne sårbara för angrepp. Hon har redan lidit av alltför många attacker som det är.

Kabalens borttagande var planerad och det behövdes att de rätta personerna återvände till Jorden med sinnen som är öppna för förstörelsen och övertagandet av planeten Jorden. Det finns de på Jorden vid den här tidpunkten som ännu inte har visat upp sig själva. När de gör det kommer de inte att lämna er i något som helst tvivel om vem de är. Allting kommer att ske när tiden är rätt.

Vi i den andliga världen kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa er att övervinna era förtryckare. Vi kommer sedan att hjälpa er att skapa en värld utan konflikter. En värld där tanken blir en norm, precis som det är här. Ni har mycket att lära. När ni kommer ut ur kontrollsystemet och inser att ni är varelser av ljus så kommer ni att förstå att ni är kapabla till så mycket mer än ni kan föreställa er just nu. 

Det skall bli så spännande för er att lära er vem ni verkligen är. Se fram emot framtiden. Ni kommer snabbt att glömma bort det nuvarande livet med all dess dysterhet, fördömande och kontroll. När kontrollnätet är lyft så kommer Jorden att återgå till att vara den vackra planet den var innan den togs över.

Människorna börjar känna igen dem som inte är mänskliga, de som bara verkar vara människor, de som är utan själ eller empati av något slag, och de som kan döda tusentals människor utan tanke på det. Ni bevittnar detta om och om igen. RÄDSLAN som detta skapar är det syre som de behöver, för de frodas på mänsklig blodspillan. Mänskligheten underlättar detta behov utan att förstå att den dödar sin egen art. Tänk noga innan du accepterar att bära uniform. Se ärligt på vad som kommer att krävas av dig. Du kommer att bli ombedd att förtrycka eller eliminera dina medmänniskor. Vill du verkligen göra Kabalens smutsiga arbete? De går ALDRIG i krig eftersom du gör det för dem!

De som har makten har den endast därför att ni, folket, ger dem makten. NI är ansvariga för att ha satt dem vid makten. Ni är lurade av lojalitet för partiet etc. Ni måste lära er att tänka på er själva som människor, er lojalitet borde vara hos mänskligheten, inte hos ras eller tro. Ni kom in till den här världen utan etikett och DU ÄR FRI ATT FATTA DINA EGNA BESLUT. Etiketter prackas på dig och du accepterar dem av dåraktighet. Men ni kan alltid frigöra er själva och tänka själva och bestämma hur ni önskar uppleva livet på Jorden.

Denna tid är en tid av stora förändringar. Ta en positiv del i denna förändring. Er framtid beror på de val ni gör just nu. Låt kärleken till mänskligheten vägleda er.

Skicka kärlek och ljus till det irländska folket den 10 december då de på ett fredligt sätt strävar efter att ta kontroll över sitt land. Använd ORD, inte kulor. Det kan göras. Det är dags nu för handling.

Irland är nyckeln som laser upp allting!

Detta är en svår tid för dig, min kära. Jag är alltid vid din sida.

Din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

2 december 2014

30.11.2014


Montague Keen, 30 november 2014

Själva strukturen i Vatikanen håller på att kollapsa, och med den all den KORRUPTION som har hållit er värld i fångenskap. Ni ser nu igenom deras lögner och kommer inte att falla offer för deras uppvisning av ödmjukhet och omsorg, särskilt vid denna tid på året.

Julen, såsom de skildrar den, har ALDRIG HÄNT! Det har aldrig funnits någon Jesus som föddes i ett stall. De skapade den sagan vid mötet i Nicea. Det fångade folkets fantasi och användes för att etablera en religion. Dock fanns det helt säkert en Kristus. Han föddes inte genom en människa utan materialiserades på Jorden och färdades runt världen och undervisade. När tiden var den rätta dematerialiserades han och lämnade Jorden.

Det fanns inget KORS, eller någon död, och det vet ni!

I forna tider var människor förenade med Universum på alla sätt. De förstod hur det fungerade. De var så mycket mer avancerade än vad ni är idag. De hade en koppling till livet efter detta och de hade en förståelse av livet, det som Rom ansåg måste förstöras. Rom använde våld för att ta bort all den kunskap som fanns vid den tiden och har kontrollerat er värld hela tiden sedan dess.

De som nu uppfattas som jesuiter är ättlingar till dem som tvingade sig in på er planet för ca 2 000 år sedan. De ställde om sina kroppar till mänskliga kroppar och ni lurades av det i tron att de var desamma som era. DE HAR EN ANNORLUNDA FREKVENS. Detta är det största misstaget som mänskligheten har gjort – och ni har lidit för det hela tiden sedan dess. Jesuiterna tog kontroll över allting: de skrev biblar för att det skulle se ut som om de hade en historia.

(Veronica: Fyra av dessa varelser kom till mitt hem i förra veckan. Jag hade en vän som stannade hos mig och som kan bekräfta detta. De kom för att orsaka rädsla och oro. De kändes igen för vad de var och de togs bort.)

Ni har fått lära er att allting började i Östern. Jag kan försäkra er att det inte var så! Allting är precis raka motsatsen till vad ni fått lära er. De behöver energin från krig för att kunna överleva. De predikar fred medan de samtidigt försäkrar sig om krig. De kontrollerar mänskligheten genom banksystemet. De skapade religioner som skulle stå i konflikt med varandra och orsaka problem som skulle försäkra att mänskligheten inte kunde agera SOM EN.

Nu ser mänskligheten Ljuset och är beredda på att komma samman som EN. Slutet på Roms härskande är nu i sikte. Folk håller precis på att vakna upp och se allt det lidande som orsakats av dem: genom virus som de producerar i sina laboratorier, genom vaccinationer och hela läkemedelsindustrin.

Livet på Jorden var aldrig menat att vara så. Tills ni känner igen SÄTET FÖR DOMINANS kan ni inte gå vidare. Rom behöver ER för att överleva – men NI BEHÖVER INTE DEM! De uppfann Helvetet för att försäkra sig om att de kan styra er genom rädslan för döden. Det fungerade, tills den dag ni började öppna era ögon och såg sanningen. Det finns inget sådant som ett helvete och nu är deras mörka styre nästan över. Ljuset håller på att avslöja sina planer på att rädda mänskligheten, för även vi har planerat framtiden, och den är en mycket annorlunda sådan än den som planerades av Rom.

Fred och harmoni måste återställas. När goda människor går in för det så kan det bli gjort snabbt. Fördjupa er inte i Roms synder, ni måste förflytta er snabbt in i en ljusare framtid för hela mänskligheten. Vi skall se till att alla kommer att överleva när allting som Kabalen kontrollerar upphör att existera. Ni behöver alla näring och livsuppehälle för att överleva. Era kontrollanter måste lämna Jorden och de kommer att göra det på samma sätt som de anlände hit till Jorden på. Ett upprop om detta har gått ut. De kan inte överleva i Ljuset, deras kroppar kommer att upplösas för de är inte som ni.

Jag vet att detta är mycket att ta ombord, men det är den absoluta sanningen om den situation ni alla befinner er i. Undersök vad jag säger och ni kommer att bli förvånade över vad ni hittar.

Ju mer arbete ni gör med att frigöra energin i leylinjerna desto bättre kommer livet på Jorden att bli. Fundera noga på vilken väg ni tar: går ni framåt mot ljuset med frid och kärlek eller väljer ni att stanna kvar i 3D med allt vad det innebär? Detta är ett beslut som måste fattas. Låt er inte vilseledas av dem som används till att hålla er kvar i 3D, de som fruktar livet självt, och som känner ett behov av att vara kontrollerade.

Mänskligheten som helhet kommer att gå in i ljuset. De har väntat i 2 000 år på att få återvända. Även om mycket görs för att förhindra ljuset så KAN DET INTE STOPPAS! De som motsätter sig det kanske försenar det lite grann, men de kan aldrig stoppa det. Alla lögner, attacker och till och med mord kommer inte att förhindra planeten Jorden från att flytta in i ljuset. När all press och strass tas bort kommer du att få uppleva livet på Jorden som era förfäder gjorde, med full kännedom om vem och vad du är. Du kommer att återförenas med dina medmänniskor från andra planeter. Livet kommer att avnjutas istället för att uthärdas.

Våra Center kommer att möjliggöra att allting faller på plats, precis som det skall. Det första måste vara på Irland, av skäl som du snart kommer att förstå. Alla de andra länderna kommer snabbt att följa efter. Vi var tvungna att dra oss ur köpet av byggnaden på Irland eftersom den hade förorenats av dem som försöker hindra våra planer. Vi tittar på andra byggnader för det finns många som skulle kunna passa vårt syfte. Pengarna som gavs så generöst finns på Stiftelsens bankkonto. De kommer att användas när tillräckliga medel finns tillgängliga för ett köp.

Veronica kommer inte att leva i något av Centren men kommer att besöka dem regelbundet. Det påstods att hon ville ha ett nytt hem, men så är det inte. Våra Center kommer att ha en viktig roll att spela i framtiden för mänskligheten. Allting som ni nu accepterar som normalt i er värld kommer att förändras över en natt – och förr än ni tror! Antingen är ni förberedda eller så blir ni förskräckta. Det är upp till er. Det kommer att ske antingen ni är förberedda eller inte, så ni har blivit varnade. Ni har ett val: frid och harmoni eller kamp och strid.

Att bli attackerad, min kära, är en bekräftelse på att du är på rätt väg. Din arbetsbörja ökar, men vi kommer att lyckas.


Som alltid din beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

24 november 2014

23.11.2014


Montague Keen, 23 november 2014


Jordens energi har intensifierats och den påverkar många av er. Era kroppar blir omgrupperade.  Det är nu nödvändigt för er att flytta ut ur det tredimensionella tänkandet och livsstilen. De som försökte ta över er planet gör sitt allra yttersta för att hålla er kvar i 3D. Ni fick en klar bild av hur deras kontroll fungerar den här veckan genom Bradley Love: NYCKELN TILL VÅRT SLAVERI ÄR SEXUELL ENERGI! (Ni finner den på websidan: What's the 'real' truth? )

Jag uppmanar er att noggrant läsa, och läsa igenom igen, den information som finns där. Ni kommer att se att den stämmar med vad jag har försökt förmedla till er, att det är dags att se sanningen i vitögat. Ni har varit offer för det största bedrägeriet i Universums historia! Att blunda för det kommer inte att få det att försvinna. Detta är någonting som alla måste ta itu med. Det påverkar varje man, kvinna och barn på Jorden.

De som gjorde ett falskt inträde till planeten Jorden för ca 2 000 år sedan och bestämde sig för att ta över planeten, har nu sänt ut ett budskap att förbereda för att lämna på samma sätt därför att det skulle bli alltför farligt för dem att stanna kvar på Jorden. De har packat allt det guld och de juveler etc som de har plundrat Jorden på under åren. De vet att de inte kan stanna kvar på Jorden för ljusenergin är för stark för dem nu och de kan inte behålla sin form. Livet blir allt svårare för dem för varje dag då fler av er omfamnar ljuset och sanningen.

Vi har arbetat på deras metoder för att hålla kontroll, så de tappar nu mark snabbt. Deras trollkonster blir alltmer uppenbara och de har inget konstruktivt att säga, och även de kommer så småningom att se ljuset. Allting förändras snabbt, alldeles för snabbt för Kabalen att klara av. De som säger sanningen blir obarmhärtigt attackerade. Var snälla och skicka ljus och kärlek till dem. Det är inte lätt att kliva över balustraden och tala ut för att hjälpa era medmänniskor att överleva i kärlek och ljus. Kabalen i UK och USA har planer på att skapa fler false-flag-händelser för att försöka skrämma er till underkastelse. De kommer att låtsas att ni har blivit attackerade av utomjordingar!

Den false-flagg-händelse som gjorde att tvillingtornen bombades övertygade världen om att USA var under attack. Det tog tid för människor att inse sanningen. Vi här i den andliga världen tittar noggrant på vad de har för sig. Vi kommer att varna er i tid. Kom tillsammans som en och kombinera era energier för att bekämpa den Mörka Kabalen. Ni vill alla leva i fred, nu har ni möjlighet att skapa harmoni och utrota all korruption för evigt. Aldrig mer kommer planeten Jorden att falla i orätta händer. Vi lägger saker på plats för att säkerställa detta.

Ta fasta på möjligheten att komma samman och upptäck hur ni skulle vilja att livet på Jorden skall vara. Fri energi, näringsrik mat, rent vatten och fred överallt. Allt detta kan bli verklighet. Vartenda land har sina experter och när de delar med sig av sina kunskaper så finns inga gränder längre!

Här i andevärlden ser vi tydligt hur det kommer att fungera. Vi kommer att vägleda er varje steg på vägen, för detta är en kombinerad insats. Snart kommer ni att öppna er för det faktum att ni inte är – och aldrig har varit någonsin – hjälplösa överlevare. Ni kommer att bli de varelser av Ljus som ni egentligen är, kapabla till så mycket mer än ni kan föreställa er just nu.

När all den mörka indoktrineringen stoppas kommer det att ta lite tid att anpassa sig och sedan kommer livet att bli som ett enda stort äventyr när ni utforskar ljuset. Ni kommer aldrig att se tillbaka på de gamla, mörka dagarna igen. Vi lägger så mycket på plats för er, förbereder er för den Nya Eran av ljus som nu påbörjats. Hur snabbt detta går ligger helt i era egna händer. Allt ni behöver göra är att vakna upp och se sanningen, att se allting som det är och inte som ni fick lära er att det var.

Arbetet med leylinjerna måste fortsätta. Dess betydelse kommer att bli uppenbar även för tvivlarna. Varje stund ni lägger på att arbeta med leylinjerna, både gamla och nya, gynnar er värld på ett sätt som ni just nu inte kan föreställa er. Även från bekvämligheten i era fåtöljer kan ni visualisera leylinjerna och medvetet förlösa den gudomliga energin till er planet.

Acceptera inte någonting som en sanning förrän ni undersökt det och känn tillfredsställelsen i att kunna acceptera den. Propaganda är planerad som sedan skall matas ut till allmänheten på varenda TV-station och alla tidningar i världen. Ni bör kunna känna igen lögnerna vid det här laget och vägra acceptera dem. Ni är inte längre fåren från det förflutna. Ni kan inte bli lurade lika lätt nu och ni håller på att göra historia! 

Sänd ut kärlek och ljus till alla dem som hjälper er alla att gå vidare in i Ljuset. Att avslöja den mörka kontrollen är ett enormt ansvar, så de behöver ert stöd. De arbetar i många delar av världen med ett enda mål i sikte – att rädda mänskligheten och planeten Jorden!

Ja, Kabalen kämpar för sin existens. Så de angriper allting inom synhåll som exponerar dem. Men det kommer snart att vara över och alla attacker upphör. Folk kommer att kunna samlas utan rädsla och tillit och förtroende mellan människor kommer att återvända till världen.

Notering från Veronica

Khartika Gunawan kontaktade mig angående sin nya bok. Det låter bra: ”THE MULTIDIMENSIONAL TRAVELER, FINDING TOGETHERNESS”.

Vi blir snart multidimensionella resenärer, så att hitta samhörighet är ett absolut måste. Vår framtid ligger i våra händer. Låt oss förbereda oss för den och välkomna den med öppna armar.

Min kära Veronica, vi bereder vägen framåt och du kommer att veta när stunden har kommit.


Som alltid din beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

18 november 2014

16.11.2014


Montague Keen, 16 november 2014

Detta är tiden för avslöjanden, min kära. Det finns inget gömställe på Jorden vid den här tiden för stora förändringar. Endast de som lever i rädsla håller sig kvar i 3D på grund av att de är rädda för förändringar. Det finns också de som aldrig lärde sig att öppna sina sinnen för alla under på planeten Jorden, de som aldrig ställde frågor, såsom varför mänskligheten inte arbetar tillsammans som En mänsklighet, eller vem som skapade uppdelningarna såsom i religioner, för att separera och orsaka misstänksamhet och kontroll.

Andra ger er detaljer om vad som bestämdes vid sammankomsten i Nicea. Förstörelsen av livet på Jorden började där. Alla bevisen finns dolda i Vatikanen. När bevis upptäcktes från havet i Irak förklarades krig och instruktioner gavs till USAs armé att förstöra alla nyligen upptäckta, forntida skrifter, ifall sanningen om civilisationen någonsin kom ut. Det är svårt för mänskligheten att förstå och inse det faktum att Vatikanen predikar kärlek men praktiserar det exakt motsatta. Jag har sagt många gånger ”INGENTING ÄR SOM DET VERKAR VARA”. Allting ni har fått lära er, antingen genom utbildning eller genom era föräldrar, är absolut fel. Ni fick aldrig möjligheten att undersöka sanningen och därigenom träda in i ljuset.

Tiden för förhalning och uppskov är över. Beslut måste fattas. Höjer du sin vibration och rör dig ut ur ditt tredimensionella leverne (eller skall jag säga existerande) och går in i Ljuset genom att ta bort bojorna som håller dig fången? Bradley Love har förklarat det tydligt för er. Han har täckt allting. Du kan inte tvivla på något sätt att illusionen som skapats av era kontrollanter är precis det – en stor illusion. Det är mycket att vakna upp till, men det måste göras.

Veronica har många band över våra samtal efter att jag lämnade Jorden och gick över till andevärlden. Jag var chockad över att se utbredningen av korruptionen, ändå levde jag på Jorden omedveten om det mesta av den. John Mack talade också med Veronica om den förfärliga korruptionen han såg från den andliga världen, som även han var totalt omedveten om när han levde på Jorden (mycket intressanta band). Jag sa till Veronica då att Vatikanens dörrar måste stängas. För tio år sedan trodde hon inte att det någonsin skulle inträffa. Nu kommer ni att få se detta hända inom en inte alltför avlägsen framtid.


Er värld kommer att återhämta sig från allt som gjorts mot den. Alla de avtal som gjort med entiteter från andra världar kommer att bli ogiltiga. Ni kommer att starta upp på nytt med en rentvättad griffeltavla och ni kommer att undvika alla blindskär och fallgriper från det förflutna. Allting kommer att ske öppet. Mänskligheten kommer att leva i fred. De som inte här hemma på Jorden måste lämna den. Detta kommer att ske. Uppvaknandet kan inte stoppas, för det spelar ingen roll hur många hinder som sätts i dess väg, det kommer att ske ändå. Att gömma huvudet i sanden kommer inte att skydda dig. Detta är något som alla på Jorden måste inse och ta itu med. Att attackera budbäraren kommer inte att skydda dig. Faktum måste inses mycket snart. 

Är du tillräckligt öppen för att ta emot SANNING och UPPLYSNING och arbeta mot en värld av fred för alla? De som är av Ljuset behöver skydda sig själva då angreppen ökar och de kan komma från flera håll. Kabalen har skapat ett virus de kallar Ashtar Virus och det går in i många. Det hittar er svaga punkt och använder er (ISIS? Övers. anm). De kämpar för att hålla fast kontrollen och de accepterar inte en förlust särskilt lätt. Ytterligare ett bevis på deras desperation!

Kabalen har planerat övertagandet av Jorden under 2 000 år. De är inte glad över att tvingas acceptera förlusten och lämna er planet. För 2 000 år sedan hade de mänskligheten under kontroll och att leva i rädsla då bankerna skapade fler och fler problem för dem som försökte överleva. Deras laboratorier producerade virus för att angripa mänskligheten och de producerade även vaccinationer för att gallra ut befolkningen. Var finns er frihet att välja i allt detta? Ni betalar skatter som används till att förgifta ert vatten, er mat och er luft. Har ni någonsin på allvar tänkt över allt detta?

Återkalla ert samtycke till detta, som Bradley råder, och gör så varje dag. De kan inte skada er utan ert samtycke. Det är oerhört viktigt att nu förstår detta. Låt det bli ert första steg, att ta tillbaka kontrollen över era liv. Frihet kommer inte att överlämnas till er på en silvertallrik, ni måste förtjäna den. Framtiden kan bli allting du önskar att den skall vara. Så planera för den, arbeta mot den och förbered dig för den.

Irland är NYCKELN som kommer att låsa upp allting. Den stora förändringen börjar där och alla andra länder kommer att följa efter. Den sanna historien om Irland kommer att avslöjas och ta bort all kontroll från Kabalen. Det enorma antalet LÖGNER som ni har fått höra kommer att chocka och förfära er. Vi har bett om er hjälp att skapa Centers där nya metoder för producerande av mat och energi etc kommer att läras ut. Folk kommer att behöva glömma allt som de fått lära sig. De skall börja leva igen utan mästarna av svek och bedrägeri som kontrollerade varje aspekt av deras liv. Er framtid ligger i era händer, så ta hand om det med omsorg.

Den naturliga energin i er planet kommer att återställas. Vi har kunnat hjälpa er med att förlösa den fängslade energin från leylinjerna. Detta var det första steget för att ta tillbaka kontrollen. Se vad som har åstadkommits sedan ni frigjorde den energin den 2 februari!  Ert arbete med att frigöra den här energin kommer att få sin plats i historien om den Nya Tidsåldern av Upplysning. Var snälla och fortsätt med det arbetet, det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. När ni tar ansvaret i era egna händer så kan ni åstadkomma en hel del.

För varje dag lär ni er mer om hur ni har hållits under kontroll och hur varenda aspekt av era liv är kontrollerad. Om ni skulle läsa om sådan kontroll i en skräckhistoria så skulle ni inte tro att det vore möjligt. Nu ser ni hur skickligt det är gjort. Ni får höra att allt är gjort för er fördel – det är det absolut INTE. När mänskligheten säger NEJ till allt detta intrång i livet på Jorden, då kommer ni att få se kontrollen lyftas bort.

Har ni vad som krävs för att göra detta? Ni kan avsluta mardrömmen i livet på Jorden så som det levs nu. Ni är skyldiga era barn att se till att korruptionen tas bort och alla krig stoppas omedelbart. Bara sluta upp med att tro på deras lögner. Bli den du är. Vi tackar alla som delar med sig av sanningen till andra för att hjälpa mänskligheten att vakna upp. Ni är nästan där nu. 

Min kära, det var tufft. Det visar bara på precis hur desperata de är. Hjälp kommer från många håll. Du är aldrig ensam.

Som alltid vid din sida, din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

10 november 2014

09.11.2014


Montague Keen, 9 november 2014

Höj ditt medvetande och omfamna ljuset som strömmar in i er värld. Lämna det tredimensionella tänkandet i den Mörka Tidsåldern där det hör hemma. Gör allt du kan för att höja din vibration. Anslut dig, antingen det är genom meditation eller genom samtal med likasinnade vänner, till den Centrala solen och kombinera din energi med andra för att göra det. Kom ihåg att det alltid är mörkast före gryningen och din gryning väntar på dig. 

Ni är nu i mitten av slutspelet och hädanefter används både attacker och sabotage i ett försökt att hålla er fängslade i en tredimensionell existens. När ni öppnar upp er för ljuset kommer ni att se att all hjälp ni behöver redan finns på plats. Det behövs bara att ni ber om hjälp så finns den där.

Den sanna bilden av Vatikanen framträder nu för varje dag. Ni kan inte längre ha några tvivel om vem som har styrt er värld, och hur de gör det. På grund av informationen som nu finns i det offentliga området så förlorar de sitt grepp om mänskligheten. Ännu viktigare, de kan inte längre hålla sin jordiska, fysiska form. Många av dem måste nu gömma sig för insyn.

Ratzinger tvingades avgå därför att han inte längre kunde hålla sin form. Han är fortfarande mycket aktiv i att försöka hålla kontroll i Vatikanen. Jag har tidigare visat er hur det gick till när de kom ner till planeten Jorden, ändrade på hela er historia, tog över allting överallt och planerade den Nya Världsordningen. De måste använda samma metod för att dra sig bort från Jorden. Faktum är att det har gått ut en order om att de behöver förbereda sig för att använda samma metod för att lämna Jorden. Vissa av dem vägrar att acceptera sitt nederlag och kommer att gömma sig i hopp om att en dag kunna återerövra planeten. Detta kommer inte att tillåtas hända. Materiella rikedomar kommer inte att rädda dem.

Kärlek och sanning kommer att leda vägen framåt och föra samman människor för att skapa en värld som är fri från 3D-krig och fattigdomen som dessa medför. Ni har nyligen fått lära er hur ORD används i ritualer med svart magi och i domstolar etc. Ursprungligen samtalade ni telepatiskt med varandra. Det var normen i Lemurien och det garanterade fred och harmoni. Det var i Atlantis som ord blev en norm. Lögner och svek uppstod och er värld har aldrig återhämtat sig från denna förändring i sättet att kommunicera. De som tog över er värld har använt magiska ord sedan dess. (Bradley har gjort ett magnifikt arbete i detta ämne). Var noga med hur ni använder ord eftersom de har makt som varit dold för er. Var vakna och medvetna!

På grund av det ljus som nu flödar in över er planet så återvänder elementalerna. Ni har fått veta att de bara är sagor, men nej, de är verkliga. Elementalerna var en del av livet på Jorden och de har nu återvänt för att ta sin plats vid er sida i ljuset. Vatikanen är väl medveten om detta så de försöker förhindra det. De inom Vatikanen får nu lära sig att det finns en större makt än de själva. Första Skaparen har besvarat ert rop på att ljus och kärlek skall återställas. Allt som är mörkt och ont måste lämna er planet.

Det finns några på Jorden vars uppgift är att föra in frid och harmoni. De har funnit varandra och arbetar nu tillsammans. Även om de är på olika delar av världen avskräcker inte detta dem. De inkarnerade av denna anledning och har ägnat sina liv åt att uppnå detta mål. De är urgamla själar vars erfarenhet är nödvändig för detta arbete. Var och en av dem vet vem de är, de känner till sitt uppdrag, och de är fullt medvetna om hur er planet invaderades och togs över. Deras avsikt är att rätta till detta. De vet vem jag är och varför jag arbetar från den här sidan av livet för att hjälpa dem att uppnå sina mål. 

Vi kommer att befria mänskligheten från de fängelsegaller som blir alltmer synliga ör varje dag som går. Restriktioner för livet på Jorden multipliceras också för varje ögonblick och era rörelser begränsas och övervakas. Ni har blivit lurade till att ge upp så mycket, och ni gjorde det utan att ifrågasätta!  Gå inte i sömnen in i fler restriktioner!

Se fram emot en framtid på Jorden där livet kommer att bli harmoniskt. En värld utan chemtrails och kemikalier i både vatten och mat. Allt kommer att växa fritt utan kemikalier. Ni kommer att lära er ett nytt sätt att leva. Det kommer att bli fri energi. Allt detta kunde ha varit ert för många år sedan, men Vatikanen förhindrade det för att hålla er under kontroll och stress. Pluggen kommer att dras ur för allting som Vatikanen kontrollerar. Så ni måste förbereda er för detta genom att själva göra era undersökningar. Vi hoppas på att kunna skapa Centers av högsta klass för att fritt ge hjälp och råd för nya sätt att leva och producera mat mm. Med er hjälp kan vi åstadkomma detta.

Veronica och jag har arbetat tillsammans under många livstider och vi återkommer när vi blir ombedda att göra det. Detta gäller även för många av er som befinner er i världen just nu. Vi har förenats många gånger och vi känner igen varandra varje gång.

Jag var lycklig över att kunna ta med Veronica och hennes vän till Lemurien två gånger den här veckan. Det existerar fortfarande på en annan existensnivå. Ni har varit förblindade för så mycket och det kommer att bli så spännande för er att utforska allt som var dolt för er. Allt kommer att öppnas för er när ni tar bort alla 3D-begränsningar och kontroller och restriktioner och får njuta av den frihet som detta medför. Sänd kärlek och ljus till dem som ännu sitter fast i den tredje dimensionen, för de är för rädda att titta utanför den.

Tillsammans, min kära, skall vi hjälpas åt att föra in kärlek och ljus till er värld. Kärleken dör aldrig. Den fortsätter att blomstra och stärkas när livet går vidare.

Vårt arbete går också vidare. Alltid din beundrande Monty.Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

4 november 2014

02.11.2014


Montague Keen, 2 november 2014

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL - INTE GENOM DINA ÅSIKTER!.
(Anon)

Mina vänner på planeten Jorden, jag ber er att ta er tid att tänka på er position. Det är viktigt att ni alla förstår fullt ut vad ni står inför. Ni måste alla spela er roll i uppgiften att rädda mänskligheten och er planet. Det finns tillräckligt med information tillgänglig för att ni skall kunna uppfatta vad det är som görs av dem som önskar ta över er planet. Blunda inte för den mycket allvarliga situation ni befinner er i. Atlantis och Lemurien misslyckades med att vidta nödvändiga åtgärder och fick ta konsekvenserna av det. Lyssna på era hjärtan och själar, inte på trollen som försöker hålla er kvar i en tredjedimensionell värld. De kommer att en dag få ta konsekvenserna av sina handlingar – att försöka hålla kvar mänskligheten i den tredje dimensionen är ett brott!

Bevis på deras korruption visas nu varje dag. Det ligger i ert eget intresse att utforska detta och ta de steg som behövs för att frigöra själar från sådant slaveri. Fängelsegrindarna har öppnats – har ni modet att bli fria? Era själar skördades vid dopet, ta dem tillbaka! Det är er rättighet. Ni är själva ansvariga för er egen själ. De beslut ni fattar nu är för evigt. Var snälla och tänk över detta allvarligt. Det fordras mod att stå upp och bli någon att räkna med. Har ni modet som krävs för detta?

Kampen för att ta över er planet rasar runt omkring er. Har ni ögon att se detta? Att blunda för det är inget alternativ. Det kommer inte att försvinna. För varje dag som går så ser de som är uppvaknade tydligare vad det är som sker och kommer samman för att göra motstånd mot det och det hjälper er andra att förstå vad ni står inför. Ta tillbaka er makt! Använd er makt och sluta upp med att vara slavar. Förbered er för att göra förändringarna som skapar en framtid som skall respektera allt liv på Jorden.

När de korrupta faller (och det kommer de att göra) är ni då redo att producera mat och allt som är nödvändigt för att upprätthålla livet på Jorden? Med ert stöd kommer våra Centers att göra detta, men det kan inte göras utan er hjälp. Veronica är medveten om de åtgärder som de korrupta förbereder sig för att ta för att hålla sig kvar vid makten. Forntida demoner används för att stjäla frekvenser och hålla sig fast vid dem. De kan använda många former för att attackera, såsom djur t ex.

Människor är inte medvetna om sådana möjligheter och avfärdar dem helt. De har använts i alla tider med stor framgång. Att ignorera dem är inget skydd för er. Livet på Jorden har blivit riskfyllt. Undersök sätt att skydda er själva och de runt om er. Jorden är katalysatorn. Andra planeter är beroende av att ni fattar de rätta besluten. Många själar har återvänt från Atlantis i hopp om att de kan förhindra att en sådan katastrof händer igen. De tar kontakt med Veronica från så många länder: Kanada, Spanien, Österrike, Holland, Ryssland etc.

Förstå att sport, musik, TV, filmer etc alla är utformade för att hålla er sovande och kontrollerade. De har använts som fängelsevakter och ni har njutit av fångenskapen fram tills nu. Nu har era ögon öppnats och ni vill bli fria. Era fångvaktare har haft hundratals år på sig för att förbereda sig för övertagandet. Ni, å andra sida, har just nu vaknat upp för det och ni måste vidta åtgärder. Informationen finns där, så ni kan inte åberopa ovetande. Det finns goda och bra människor där ute som ger av sig själva för att hjälpa er att vakna, för att rädda era själar och er planet.

De som påstår att jag skapar rädsla kommer verkligen att få lära sig vad RÄDSLA är för något om övertagandet någonsin blir av. Det är alarmerande att se att Ebolaviruset har kommit in i så många människor som nu blandar bra information med oriktiga och vilseledande uppgifter. Många av dem var betrodda, men nu kan man inte längre lita på dem. Det är en kamp för sinnet. Var medvetna och uppmärksamma på det. De korrupta använder alla vapen till sitt förfogande. Deras arsenal ä enorm.

Ni har blivit medvetna om hur ord används och hur svart magi används varje dag. Den är kraftfull och det har varit deras valda vapen under århundraden. Veronica fick uppleva det nyligen och lärde sig hur effektivt det var. De som styr över er värld har agenter och sändebud som agerar när de får order om att göra det, och de kommer att gå hur långt som helst för att kunna sitta kvar vid makten. De får inte känna varandra, för det skulle försvaga kontrollsystemet.

Ni måste förstå allt detta så att ni kan skydda er själva. Jag är en av tolv på vad ni kallar den andra sidan av livet. Vi är Nätverket. Vårt uppdrag är att skydda planeten Jorden. Veronica har träffat mina kollegor i Nätverket och hon vet att vi kommer att fungera som rådgivare vid Övergången. Detta är vår önskan. Vi kommer att kunna visa oss själva och tala fritt med er så snart kontrollen som binder er kommer bort. Då blir allt möjligt och allt kommer att avslöjas. Kampen för era själar är obeveklig. Om man vinner hela världen men förlorar sin själ är man ingenting.

Mina budskap har blivit mer seriösa. Vi behöver att ni vaknar upp till er svåra situation. Kärlek, och endast Kärlek, kommer att hjälpa er. Kärlek för era medmänniskor. Medkänsla för dem som lider på grund av Kabalens önskan om krig. Sänd kärlek och ljus till hela mänskligheten, speciellt till de själar vars frekvenser har fångats av härskarna på er planet. De behöver er hjälp för att bryta sig loss. Använd er meditation till att skicka dem kärlek och ljus. Vi behöver er hjälp för att befria dem. Kom tillsammans som aldrig förr och arbeta mot att befria mänskligheten från slaveri.

”Ingenting är som det verkar vara”. Vanligtvis är det tvärtom. Acceptera inte blint vad ni får höra genom TV etc. Det är ofta inte sant. Sluta vara marionetter!

Min kära, vi närmar oss. Saker och ting öppnar sig snabbt nu. Din arbetsbelastning ökar dagligen. Försök att vila dig. Det är svårt att ta hand om allting men folk kommer att förstå.

Vi finns alltid här för dig. Som alltid din beundrande Monty.


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

27 oktober 2014

26.10.2014


Montague Keen, 26 oktober 2014

Min kära, det är vår högsta önskan att få vägleda och stödja mänskligheten igenom de många förändringar som måste ske innan den Nya Tidsåldern börjar. Jag är mycket medveten om att många i er värld inte vill förbereda sig. De är rädda och de håller sig fast vid sina trosuppfattningar från 3D och det sättet att leva. Det är nödvändigt att förstå att när Kabalen är helt borta så går hela infrastrukturen som de kontrollerar också bort. Det kan inte vara på annat sätt. Detta är ett faktum som alla måste komma till rätta med. Att bli förvarnad är att också vara förberedd!

När än du går ombord på en resa så förbereder du dig. Detta är den främsta och största resa som mänskligheten någonsin har stått inför, så du måste förbereda dig för alla eventualiteter. Du måste äta, dricka och andas för att överleva. Det är därför jag uppmuntrar dig att engagera dig i Centren vi sätter upp, dels för att lära dig och dels där mer information om hur man skapar alla livets nödvändigheter finns tillgänglig för alla. Vi låter alla de som har gjort forskningar komma samman för att lära mänskligheten hur man skall klara av den Nya Tidsåldern som är på väg att starta nu.

Kabalen vill inte att mänskligheten skall överleva och kommer att sabotera mycket innan de retirerar från er planet.  De föraktar mänskligheten. De ser er som värdelösa ätare som inte är något annat än slavar. Detta slaveri går nu mot sitt slut. Ni ser nu deras sista försök att hålla sig fast vid makten. Brådskan med att skapa polisstater har börjat och deras användande av de händelser som kallas ”false flag”, det vill säga falska händelser, har blivit uppenbara för dem som är medvetna. Detta är inte tiden att luta sig tillbaka och göra ingenting, för det ger Kabalen tillstånd att fortsätta sina slutliga försök att skapa deras dröm om en Ny Världsordning.

De inom Kabalen vill leva livet på Jorden utan restriktioner. De vill att deras sätt att leva förs ut till allmänheten utan att de behöver dölja vad de gör för att de skall kunna överleva på planeten Jorden. Deras behov av mänskligt blod har alltid hållits dolt för er. Nu har bevis kommit fram att de känner behovet att komma ut till allmänheten om just detta. De känner att det är dags nu att ni, mänskligheten, lär er att förstå dem. Deras behov av oupphörliga krig blir nu väldigt uppenbart. 

Den hjärntvätt av unga män som de vill skall slåss i deras krig är beklaglig. Arméer bär alla sorters gradbeteckningar för blodsoffer utan att de någonsin ifrågasätter vad de betyder. De får höra att de måste vara stolta över att ha blivit ett blodsoffer och de injiceras med virus som de sedan sprider vitt och brett. Det är något som är avgörande för att de skall döda sin egen art, men de är helt blinda för detta faktum. De som tror på propagandan för vaccinering, och som utför dem, är också behjälpliga i dödandet av sin egen art.

De som härskar över er värld använder er i olika förklädnader för att ni skall döda era medmänniskor. Ni kan inte fortsätta med att blunda för allt detta, för tiden är nu väldigt knapp. Ni måste vakna upp! Vägra att bli lurade av dem som är fastlåsta i sina 3D-liv, som är som den ökända musen på löpbandet: alltid igång men kommer aldrig någonstans. Det är så det ser ut från vår sida av livet, när vi tittar på livet på Jorden.

För varje dag blir fler och fler hinder satta i din väg och kräver att du lägger ner mer ansträngning i allting som aldrig tar dig någonstans. Kabalen nöter ner er, allt för att ni skall gå med på deras krav och inte orka kämpa emot dem. Överlevnad blir allt svårare för varje dag. Ni måste vinna den här kampen mellan ljus och mörker, för detta är er makt att skapa på Jorden ett levnadssätt som är allt ni någonsin kan önska er. Det är just därför ni är på Jorden just nu, vid denna viktiga tid. Ni har alla återvänt och kommer nu samman för att försäkra att livet på Jorden kan fortsätta i fred och harmoni. 

Människorna på Atlantis blev lurade, och så föll de, men minnet av det fallet blev aldrig raderat från människans medvetande. Dessa själar har nu återvänt till Jorden för att försäkra att den inte kommer att falla i samma fälla. Ni måste ta lärdom av det förflutna och vägra att göra om samma misstag. Det kommer att bli tufft. Jag har aldrig sagt att det skulle vara lätt, men ni kommer att lyckas!

En del tycker att jag förväntar mig för mycket av Veronica. Hon har levat många liv, även innan planeten Jorden skapades. Hon valde den här vägen innan hon återvände till Jorden. Det är anledningen till att hon har attackerats på så många nivåer. Vissa används för att förfalska fakta för att avleda uppmärksamheten från hennes arbete.

(Jag, Veronica, ber er att gå till vår hemsida. Leta upp Meddelanden och läs rapporten av en seans daterad 19 juni 2011. Den har funnits på min hemsida hela den här tiden och den motbevisar Kellys version av händelserna). 

Låt oss gå samman, båda sidor av livet, och arbeta tillsammans för att låta ljuset lysa över allt som är korrupt. Lär er att se på andra människor som medmänniskor utan etiketter, alla arbetande mot en ljusare framtid för hela mänskligheten. Försök att se ljuset i alla och förena er i det, för er framtid beror på det. Förbered er för framtiden. Vi planerar att ha 20 Center over hela världen. Det första måste skapas på Irland. Orsaken till detta blir tydlig och klar när vi avslöjar dess betydelse. ”Irland är nyckeln som låser upp allting.”

Viktiga förbindelser gjordes förra veckan som kommer att bära frukt. Allt kommer att falla på plats och alla kommer samman när tiden är rätt. 

Som alltid, din beundrande Monty.


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

22 oktober 2014

19.10.2014


Montague Keen, 19 oktober 2014

I KOLLEKTIVETS HISTORIA LIKSOM I INDIVIDENS HISTORIA BEROR ALLTING PÅ UTVECKLINGEN AV MEDVETANDET.
Carl Jung

Då medvetandet utvecklas och öppnar sinnena anser de som finns inom Kabalen att de måste ta till desperata åtgärder för att motverka detta. Det är därför som Ebola används nu. En press läggs på människor överallt för att de skall vaccinera sig för att skydda sig själva. Köp inte in er i den rädslopropagandan. Se den för vad den är. Skydda er själva genom att använda de många NATURLIGA metoder som finns och finns tillgängliga överallt. Låt er inte svepas iväg i den panik som har skapats. Endast de som vaccinerar sig kommer att få problem.

Varje gång medvetandenivån höjs hos människorna så svarar Kabalen dramatiskt för att blockera det. Ni måste fatta beslut om ert eget liv, men endast efter en noggrann prövning av de faktiska omständigheterna snarare än att bli hysterisk. Behåll ert lugn, ta ansvar och undersök fakta. Det är nödvändigt för er att bli helt medvetna människor för att kunna åstadkomma Den Nya Tidsåldern av ljus och kärlek som ni har arbetat mot. Ni kämpar för er existens på planeten. De korrupta inkräktarna kämpar en mycket smutsig kamp för att hålla sig kvar vid kontrollen av er och ni börjar se och förstå detta.

Under drottning Elisabeth 1 av Englands regeringstid gjordes en pakt upp med varelser utanför Jorden. De garanterade att blodsoffer ständigt skulle ske för att blidka dem. Detta resulterade i krig efter krig sedan dess. Det spelade ingen roll var någonstans så länge som blod flödade. Ni har ljugits för om orsakerna till krig, om och om igen, för att hålla den här charaden igång.

På grund av att medvetenheten ökar nu så blir det brådskande att skapa ett tredje världskrig och de blir mer och mer desperata för varje dag som går, eftersom de behöver blodet som flyter. Detta är orsaken till att många av er luras att tro att ni kämpar för ert land. Detta är inte sant. Ert blod behövs för att tillfredsställa de utomjordiska härskarna. Detta är en kamp för övertagandet av er planet och mänskligheten. De vill utrota 2/3 av er, det är dags nu för er att förstå vad ni kämpar emot.

Ni har möjligheten att ändra på allt detta. Det fordras bara mod och tid till att undersöka sanningen. Sedan kan ni komma samman med de som är uppvaknade och dela med dig av er forskning. Vet att tillsammans är ni starka och ni kommer att lyckas. Låt er inte styras av den tankekontroll som har använts i era TV-program. Det är dags att vara starka och tro på er själva. Kämpa för er överlevnad.

Island har visat er vägen, så det kan göras. Tillåt inte att ni invaggas till en känsla av säkerhet. Detta är slutspelet, så ni har inte råd att vara självbelåtna. Ni är inte medvetna om allt som används emot er och ni skulle bli förskräckta om ni gjorde det. Vartenda vapen som Kabalen har till sitt förfogande används för att förstöra världen så som ni känner den.

Meditation är det viktigaste. Ta dig tid att länka dig till den du är och känn varför du är på Jorden vid denna tid. Öppna upp till din andliga sida. Elementalerna har återvänt till Jorden för att hjälpa er, och många av er kan se dem och kommunicera med dem. De som befinner sig i den anliga världen hjälper dig. De hjälper dig att hitta leylinjerna så att de kan bli regenererade, och detta låter energin av liv flöda igen.

Detta är vägen till att rädda er planet som har varit utsvulten på den här livskraften under så lång tid att den nu desperat behöver din hjälp för att återhämta sig. Denna viktiga energi blockerades medvetet för den mänskliga rasen. Allt är en del av deras hemliga kunskap som har använts för att hålla er i träldom i århundraden. När ni släpper ut denna energi görs framsteg i att avslöja allt det som är korrupt och kriminellt.

Lär dig att använda dina sinnen och utöka dem, för du är kapabel till så mycket mer än du inser. Du har den kraften och makten, så använd den för mänsklighetens goda. Jag är en del av Nätverket på den här sidan av livet. Det är vår högsta önskan att befria mänskligheten och återställa er planet så att livet kan bli fritt från korruption. Vi vill att alla krig skall sluta så att fred och harmoni kan bli normen. Detta är vårt mål. Vill du hjälpa till med det?

Det kommer en tid i människans liv när hon måste fatta beslut. Besluten du har blivit ombedd att göra nu är de viktigaste någon någonsin har bett mänskligheten om. Det är upp till er alla att rädda mänskligheten och Jorden själv från förstörelsen som var noga planerad och nu håller på att genomföras mitt framför näsan på er. Vartenda beslut ni tar kommer att ha inverkan på era medmänniskor.

Det behövs mod för detta är inte en tid att sitta och önska. Så mycket beror på era beslut. RÄDSLA är er största fiende. Det används emot er under varenda stund i era liv.

Min kära hustru blev attackerad igen nyligen. Varför vill de stänga av henne? Varför lägger de ner så mycken möda på detta…? De vill inte att ni skall få veta att ni kan förändra allting bara genom att komma samman och arbeta tillsammans.

Centren kommer att utforska nya sätt att leva livet på Jorden, efter fallet av de korrupta. Stora insatser har gjorts av Kabalen för att försöka förhindra skapandet av dessa Center. De gör sitt yttersta för att förhindra överlevnaden av människan på Jorden – och Centren är en del av människans överlevnad – varför skulle ni vänta er något annat? De vill inte att ni överlever. Så ni har viktiga beslut att fatta som kommer att påverka framtiden för planeten och allt som lever på den.

Min kära Veronica, du vet slutresultatet så du kan hålla ut mot alla odds. Vi utgjorde ett bra team, du och jag, och vi kommer att fortsätta att vara det.


Som alltid din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L