Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

30 juni 2014

29.06.2014


Montague Keen, 29 juni 2014

Den andliga världen tackar alla dem som gjorde ditt besök på Irland till en stor framgång. Vi delade varje ögonblick av det med dig. Återigen har du lyckats frigöra mer av den blockerade energin. Det kommer att ta tid och ansträngning för att helt frigöra den.  Därför, min kära, har det blivit viktigt att du flyttar till Irland. Allt detta resande till och från är för mycket att begära av er.  Än en gång vill jag upprepa: Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting!

Vi vägledde dig till den perfekta platsen för att denna övergång skulle kunna ske.  Ingenting händer av en slump, även innan den visades, så insåg D dess potential. Detta är den utvalda platsen. Nu måste du be om hjälp till att köpa den för Stiftelsen. Detta blir vårt första Center. Irland håller på att vakna upp. Det behöver styrka för att komma ifrån indoktrineringen från Vatikanen. Det behöver stå upp för sin sanna historia och känna igen precis vilka människorna på Irland är.  

Du, min kära, känner till de två nycklar som måste låsa upp allting. Du började den här processen den 26 maj och fortsatte sedan den 23 juni. Det tar tid och ansträngning och, tyvärr, kostnader. Vi är tacksamma till MM för finansieringen av det senaste besöket. Varje steg säkerställer processens fortskridande, snabbt och framgångsrikt. Er värld är i fara och vissa fraktioner gör fortfarande sitt yttersta för att skapa en ”orsak” till att starta ett tredje världskrig.

Alla som är av Ljuset måste komma samman för att förhindra att något sådant sker. Vi ber dig om mycket, min kära. Vi strävar efter att föra de rätta personerna i din väg för att hjälpa dig längs vägen. Det är inte möjligt för dig att göra allt ensam, jag lovar att de rätta personerna kommer att vara vid din sida, vi skall se till det.  Ju förr denna upplåsning av energi är klar, ju bättre är det för mänskligheten. Lidandet i er värld måste upphöra och de som skapar det måste avlägsna sig från er planet.

Tills nu har allt detta varit dolt för er och är nu ute i det fria och människor inser till fullo hur ni har blivit bedragna av dem som ni uppmuntrades till att ha förtroende för och litade på. Ni måste se människor som de är, inte som ni leds att tro att de är. Obehagliga fakta måste tas itu med och det går inte att undkomma det. Kabalen har skapat en fantasivärld med personer som ni har uppmuntrats till att vörda och respektera, men när ridån går upp kommer sanningen att avslöjas i all sin styggelse.

Det kommer inte att bli lätt att acceptera att ni blivit lurade av dessa personer. Vi ber att ni tar itu med dem lugnt och med värdighet. De vet att deras tid är ute. Många kommer att be om barmhärtighet och förväntar sig att ni är förstående. Många föddes in till situationer som de inte själva valt. Se på varje fall individuellt och fördöm inte alla. Många kommer faktiskt att omvända sig och vädja om nåd. Kom ihåg att de kommer att förlora allt de har samlat på sig på er bekostnad. De är rädda för er!

Ni har vänner från andra planeter som är redo och villiga att komma till er hjälp. Ni har ingenting att frukta. Var villiga att hjälpa till och ge  råd, speciellt till dem som fortfarande befinner sig i den tredje dimensionen.  Saker och ting går snabbt nu, så var beredda på att gå framåt på ett ögonblick. Vi kommer att sätta saker på plats så att vissa operationer kan ske utan problem. Vi vill också göra en antydning när detta skall ske Ingenting kan ske förrän vi får ordet att gå vidare.

Ni har fått veta vad ni kan förvänta er, så var beredda och redo för handling. Detta är den gudomliga planen och den kan inte ändras eller förhindras. De människor du litar på Veronica vet vad som förväntas av dem och de kommer att finnas där för dig. Det har tagit många år att föra denna plan till förverkligande. Tidpunkten kommer att vara den rätta för att gå vidare när vi får ordet. Du, min kära, har förberetts under många år för det här ögonblicket. Du var vägledd till människor och platser så att detta kunde uppnås – och det kommer att bli så!

Våra Center är viktiga eftersom människor behöver råd och vägledning. Vi kommer att erbjuda hjälp och råd till hur man odlar mat som är säker för konsumtion, och även hur man producerar säkra mediciner. Alla naturliga produkter som kommer att ta bort de sjukdomar som orsakats av gifter i er mat, luft och era vatten. Detta är en viktig del av processen som ni måste gå igenom när ni fortsätter er färd in i Ljuset. Vi har tänkt på allting och kommer inte att göra er besvikna.

Var snälla och fortsätt med arbetet på leylinjerna. Ni har framgångsrikt tagit bort blockeringarna i deras energi. Detta arbete är också viktigt, så använd era sinnen till att anknyta till Tara och Uisneach för att hjälpa till med frisläppandet av den energin också. Ni gör ett fantastiskt jobb. En dag kommer ni att få se hur era insatser har lönat sig. Ni har tagit kontrollen och förlöser det som är rättmätigt ert.

NI ÄR SKAPARNA AV ER NYA VÄRLD OCH DET ÄR ETT SPÄNNANDE ÄVENTYR. LÅT FRED OCH HARMONI VARA ERT MÅL!

Ni kommer att bli förvånade över hur lätt det är att släppa alla ”skälen” till krig. De som nu kräver krig kommer inte längre att finnas där med er.

Andra planeter ser på er för att ni skall leda vägen. Hjälp dem runt om er att förstå vad som händer, bli deras guider, dela era kunskaper. När ni går vidare in i Ljuset så kommer ni automatiskt att få alla omkring er att gå med er. Detta är en massiv inlärningsprocess för er alla. Förbered er för att göra er av med alla gamla trosföreställningar och –system som har tjänat till att hålla er fångna.

Vi behöver detta Center på Irland som en mötesplats dit de som behöver hjälp kan komma. Det kan användas till alla typer av sammankomster, konferenser, seanser, naturliga behandlingar etc. Var snälla och hjälp Veronica att bekosta detta. Hon kommer att inrätta sex Center i världen innan hon går över till andevärlden. Hon kommer att ha människor på plats som skall fortsätta hennes arbete, och de kommer också att sätta igång center i varje land på Jorden. Detta är vårt mål. Var snälla och hjälp oss att uppnå det. Vårt arbete måste fortsätta. Ni kommer att förstå i sinom tid varför detta måste göras.

Min kära, vi gör framsteg! Ditt hårda arbete på Irland visar på resultat. Håll fast de kontakter du gjorde där. Vi är på väg att lyckas. Andra kommer att träda fram för att dela din tunga börda.


Jag är med dig i andevärlden. Alltid vid din sida. Din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.

17 juni 2014

15.06.2014


Montague Keen, 15 juni 2014

Ljuset sprider sig, min kära. Allt det hårda arbetet har gett resultat. Leylinjerna har aktiverats. Sanningen börjar bli synlig och har avslöjats och diskuterats. Detta är precis det vi har arbetat för under några år: borttagandet av de osynliga stängsel som har omgett och fängslat er.

Ni kan räkna med att Kabalen är ute efter att kämpa. De kommer inte att försvinna i tysthet. Det är allmänt känt att de har en plan för att använda det som kallas false flag incidents, det vill säga konstruerade olyckshändelser, i olika viktiga städer runt om i världen den 22 juni.  Genom att tala om sina avsikter för allmänheten så kan de kanske ändra sig och avstå från att avslöja sig själva. De befinner sig i ett defensivt tillstånd. Det finns några fraktioner inom Kabalen som vill döda och förstöra allt vad de kan, för de är inga bra förlorare.

Min kära, jag måste göra dig medveten om en organisation som har som mål att förstöra ditt arbete och ditt rykte. De ger ut falsk information om dig och ditt arbete. Deras medlemmar försöker förhindra andra, såsom Andrew Bartzis, från att arbeta med dig. De närmar sig alla som är i kontakt med dig. Dock kommer inte de som är fasta i sin uppfattning och sitt bedömande av dig att ändra sig. Kabalen lämnar ingen sten ovänd i sin önskan att förgöra dig. 

Ditt arbete med Andrew Bartzis måste fortsätta. Mänskligheten är redo att höra SANNINGEN. Den information som du och Andrew kommer att föra ut i det fria den 20 juni kommer att avslöja och förklara så mycket om Irland till Iran. Det är nödvändigt att ha den informationen för att kunna förstå vad som sker i er värld idag. Det kommer att överraska många av er och det kommer att avslöja lögnerna och korruptionen som har fört mänskligheten på knä. Man har ljugit för er, och dessa lögner har kostat er så mycket. Denna information har dolts framgångsrikt. Det var det första steget som togs för att fängsla mänskligheten. När ni vet vad som gjordes kommer allt att falla på plats.

Ni har befunnit er i mörker under 2 000 år. Nu har ni möjligheten att förändra er värld och än en gång bli kompletta varelser av ljus. När de Mörka tjänarna är helt borta kommer ni att kunna minnas vad ni en gång var kapabla till i gångna tider, då när ni förstod till fullo hur Universum fungerar. Ni var en del av det, innan vibrationen ändrades. Ni måste nu öppna era sinnen till alla möjligheter som finns. Rymden är utan gräns. Ni kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Ännu en gång kommer det att bevisas för er att vetenskapsmännen har fått allt om bakfoten.

Saker kan materialiseras och dematerialiseras, detta har fastställts. Allting är tänkt, allting är vibrationer. Mänskligheten förstod detta för tusentals år sedan, innan man ingrep och förhindrade detta, så att Kabalen kunde ta över kontrollen. Jag har förklarat många gånger att detta är hur Irland och Egypten kunde kopplas ihop. Deras folk behövde varken båtar eller flygplan. Nu är dessa förmågor på väg tillbaka. Tänk er hur spännande det kommer att bli. Ni håller er tillbaka från detta genom brist på fantasi och föreställande. I framtiden kommer allt att bli möjligt.

Ni är alla på Jorden vid denna tid för att åstadkomma dessa förändringar. Ingen kan stoppa er nu, inte ens de Mörka tjänarna. De har försökt hårt för att göra detta till sin värld, men de har misslyckats. De gräver sina egna gravar genom att fortsätta med att försöka lyckas med framgång.

KÄRLEK ÄR NYCKELN som kan fixa allt. Stor glädje väntar på er. Vi kommer alla tillsammans ännu en gång. När människan till fullo förstår hur Universum fungerar kommer vi att ta fram kunskap om dessa mönster av förändring. Sedan kommer ni att leva på själsnivå. Detta är tiden som ni har bett om och väntat på. Era insatser har lett fram till detta, särskilt de underbara själar som arbetade, och fortsätter att arbeta, på leylinjerna, obeliskerna och alla kontrollsymboler. Ni är nu fullt medvetna om att dessa användes till att fängsla er, och ni vägrar nu att låta detta fortgå.

Jag är medveten om, min kära, att vi begär mycket av dig. Du gick med på detta arbete innan du återvände till Jorden. Ja, det är nödvändigt för dig att återvända till Irland nästa veckoslut för att fortsätta det du började på förra månaden. Det innebar en stor framgång och resultaten finns där för alla att se. Hjälp kommer att komma för att göra det lättare för dig. Du förstår vad som måste göras. Irland håller på att vakna upp till den fruktansvärda sanningen om vad dess folk har fått utstå under Vatikanens styrande. Hela mänskligheten kommer inte att vara fri förrän Vatikanen blir avslöjad för vad den faktiskt är. Kevin Annett gör ett enastående arbete med detta.  Det skulle vara bra för er båda att mötas och samarbeta, om det är möjligt. Avlägsnandet av det onda måste ges högsta prioritet. Varje sista rest av det måste tas bort. 

Snälla Veronica, njut av Irland och dess underbara energi. Människorna där är Jordens salt!  

Ta lite tid att koppla av! Vi ber inte att du skall arbeta tjugofyra rimmar om dygnet. Du behöver tid till att varva ner och koppla av då och då. Det finns ingen bättre plats på Jorden att göra det på än Irland. Du måste ladda batterierna för att kunna slutföra vårt arbete.

För alltid vid din sida! Din beundrande Monty. 
  

Översättning Gertie Dahlberg.

9 juni 2014

08.06.2014


Montague 8 juni 2014

Min kära, lägg undan allt en stund och titta tillbaka på saker och ting med ett öppet sinne. Du tog de steg som behövdes för att släppa loss den energi som tillät mycket av det som var dolt att frigöras in till det offentliga rummet. Dina planer på att fortsätta detta arbete har nu lockat många så kallade experter, som har mobiliserats av Kabalen, för att förringa vårt arbete och orsaka förvirring inom många människor. Skrämseltaktik har med framgång använts under generationer och det fungerar fortfarande för svagare sinnen. Dessa människor som ser sig själva som experter, och som vet allt bättre än någon annan, är utnyttjade av Kabalen. Det är viktigt att du distanserar dig själv och vårt arbete från dem. Distraktion och förvirring används alltid av Kabalen, det är allt de har kvar för att försöka hålla fast vid den lilla makt de fortfarande har. Genom att förhindra Ljuset från att bli fullt aktiverat så fortsätter de med sitt korrupta styrande. Alla måste ställa sig frågan:

ÄR JAG, ELLER ÄR DET JAG OVETANDE GÖR, EN HJÄLP FÖR KABALEN ATT FORTSÄTTA SITT ONDA REGERANDE I VÅR VÄRLD? DÖDAR DU FÖR DERAS RÄKNING?  FRAMTVINGAR DU DERAS LAGAR?

Är du fortfarande fast i den 3-dimensionella världen som skapats för dig av Kabalen? Se in i ditt samvete och fråga dig själv: ”Vad gör jag för att göra det möjligt för Ljuset att ta bort allt som är mörkt och korrupt?” Det kommer snart en tid när du tvingas stå inför den frågan, så du behöver vara förberedd. Det finns så många fina människor där ute som har modet att leda vägen. Deras vägledning är fullt tillgänglig för alla. Beslut måste tas för du kan inte luta dig tillbaka och hoppas att allt skall försvinna. Det gör det inte!  Ditt handlande vid den här tiden är av stor betydelse. Står du med de 99 % och förenar dig med mänskligheten, en mänsklighet som är förenad i kärlek och ljus och som vill leva i frid och harmoni. Detta är dess mål och det är väl värt att komma tillsammans för.

 Veronica och Andrew (Bartzis) ger er en möjlighet att visa att ni kan komma samman i harmoni, att förena er potential för att frigöra all den goda energin som har varit fångad av Kabalen för att förhindra er från att få tillgång till den. Det är nu första gången det har blivit möjligt att göra detta. Det fordras att mänskligheten kommer samman som Ett för att göra detta. Veronica och hennes vänner startade upp detta förra månaden och vi har sett resultaten på båda sidor av livet. De vetenskapliga bevisen finns där för att visa att det fungerade. Bli inte avskräckta av nejsägare. De kommer att komma upp med alla skäl under solen för att påstå att det inte kan göras, om det inte sker på deras sätt. De kommer också att komma upp med falska uppgifter för att skapa tvivel i tveksamma sinnen. Jag säger till er nu: det kan göras, och det kommer att göras. Titta bara på alla avslöjanden som har inträffat sedan Veronica gjorde lanseringen den 26 maj, och fråga er själva hur det gick till. Var det av en tillfällighet?

Man måste inse faktum. Det är upp till var och en av er att ta sitt ansvar. Att vidta åtgärder för allas bästa. Er värld är i en enda röra med så många störningar och en manövrering för att skapa orsaker för att start ett nytt världskrig. Kabalen ser detta som sin enda räddning. Er tystnad och medgörlighet gör det möjligt för dem att fortsätta på sin väg.

Det är dags nu att ni får lära er er sanna historia. Veronica vidtar nu åtgärder för att göra den allmänt känd. Fråga dig själv varför det fanns ett behov av att dölja den, och ersätta den med ren fiktion som har hållit er instängda och kontrollerade. När du förstår vem som skapade denna fiktiva historia så kommer allting att bli klart som dagen. Är du redo för detta avslöjande?

Vi har tvingats leda er försiktigt mot detta, eftersom det nu finns tillräckligt med ljus för er, så att ni kan ta in alla fakta om ert slaveri. För att bli de ni egentligen är så behöver ni lära er varför ni blev förslavade, och varför det är nödvändigt nu att frigöra er från denna mycket grymma förslavning. Fakta måste inses och oväntade beslut måste fattas. Ni är kraftfulla varelser av ljus som fördummades och tvingades att acceptera en livsstil som är totalt främmande för ert sanna jag. Ni har varit hjärntvättade och kontrollerade i en sådan grad att det inte finns någon tankefrihet alls. Ni har varit mekaniserade att lyda och tjäna. Men tack och lov så närmar sig den tiden ett snabbt slut. Frihet vinkar och det är dags att omfamna den.

Meditera så ofta du kan, för det kopplar in dig till ditt Högre jag och din andliga familj. Koppla bort dig från alla falska nyheter som är propaganda som endast tjänar till att snärja dig och hålla dig kvar i en 3-dimensionell värld. Allt som visas på TV är noggrant kalkylerat för att fängsla er. Det håller er i ett mentalt fängelse där ni inte kan tänka själva. Ända tills nu har ni varit omedvetna om hur kontrollerade era liv har varit. 

Genom TV blir ni vägledda till vad ni skall äta, dricka, hur ni skall klä er och vart ni skall gå. TV upptar din tid så mycket att du inte längre umgås tillräckligt med de människor som finns omkring dig, och du kan inte längre tänka själv. En falsk verklighet har skapats som hindrar dig från att tänka själv eller vara ute i naturen. Allt detta lämnar dig i ett tillstånd där du inte kan fatta ena beslut. Det gör också att du är omedveten om de massiva förändringar som skett runt omkring dig när Ljuset har etablerats och vårt arbete kommer att bära frukt.

Tillsammans kommer vi att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att befria er värld från galenskap av korruption och kontroll. Vi kommer att göra det fredligt och med kärlek i våra hjärtan för mänskligheten. Detta är er stora möjlighet. Kom samman som En och allt kommer att gå bra.

Min kära, jag är fullt medveten om de hinder som ständigt placeras framför dig på vägen. Försök att se dem som det som Kabalen försöker göra för att hålla fast vid sin makt. Varje dag ger mer problem. Ja, det är svårt för dig, men du har viljan att fortsätta trots svårigheterna. Jag ber att kärlek och ljus skall sändas till ditt arbete. Det är för mänskligheten! 

Var stark, min kära. För alltid din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.

3 juni 2014

01.06.2014


Montague 1 juni 2014

Så mycket har hänt sedan vi sist skrev, min kära. Jag vill att du skall veta att du uppnådde stora framgångar i Irland. Det är därför Kabalen slog tillbaka som de gjorde, annars skulle ditt besök ha ignorerats. (Svart färg hälldes över Lea Fail efter mitt besök. Lea Fail är en fornlämning på Tara som är helig för det irländska folket).

Under år 2012, på Hill of Tara genom Lea Fail, när ni återkallade kontrollen som Vatikanen hade över er, när ni tydligt hörde takten av forntida trummor under fötterna, så attackerade de det med en hammare. Är de rädda för dig, min kära?

Kommentar från Veronica:
”Innan jag åkte till Irland steg ett stort, blått öga ner över mig när jag låg i min säng. Jag kände att det kom för att varna mig och de vakar över mig. Det hände igen i hotellet i Dublin.”

Nätverket och jag är tacksamma för alla dem som tog sig tid att möta och tala med dig i Dublin. Du träffade några mycket speciella människor som kommer att gå den här vägen med dig. Irland håller på att vakna upp. De är mycket intelligenta människor som kan sätta sig in i den forntida historien och kunskapen. Det ligger i deras själar!

Ni förstår nu helt varför Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Denna nyckel vrids nu om. Och med folkviljan, när de använder sin tankes kraft under meditation, så kan de hjälpa er andra att avslöja allt det som varit dolt och därmed återställa kärlekens ljus för mänskligheten. Använd fotografierna av TARA för att koncentrera era energier när mediterar.

Din framtid beror på detta. Fortsätt att arbeta med leylinjerna. Allt bidrar till framgång för detta viktiga uppdrag. Frihet från kontrollsystemet ligger inom räckhåll, så arbeta på det!  Du kommer att göra det här, min kära. Jag vet att du var utmattad efter alla promenader och klättringar på kullar och stättor etc. Det var svårt för dig, men du visste att det måste göras.

Du måste resa tillbaka till Irland så snart som möjligt för att gå vidare. Den här övningen måste fortsätta tills fullständig framgång har uppnåtts. Vet att de som promenerade tillsammans med dig var speciellt valda för att göra det. Vi, på den här sidan av livet iscensätter allting, men tyvärr  måste du göra det tunga arbetet. Vi är tacksamma för alla dem som har hjälpt dig i det här, vare sig det gäller ekonomiskt eller genom att erbjuda en arm för att hjälpa dig klättra i dessa backar, eller genom sina uppmuntrande ord.

Din framgång på Hill of Tara är utom allt tvivel. Du har sett bevisen själv. Vi tittade på när du läste Andrews Återkallanden (Andrew Bartzis) bredvid Lea Fail. Det, min kära, kommer att bli ihågkommet under åren som kommer. De som hällde färgen över detta fornminne visade bara sin okunnighet om Taras betydelse. Energierna går djupt ner i marken där och Kabalen kan inte tränga igenom dem. Endast de renhjärtade kan förlösa dem.

Expeditionen till Irland som du och Andrew planerar är av stor betydelse för er planet. Det är viktigt att så många olika nationaliteter som möjligt deltar. Ni måste komma tillsammans som En, utan hänsyn till ras eller trosbekännelse, bara som En mänsklighet, som En mäktig grupp som skall återställa Ljuset.  Det irländska folket kommer att välkomna er och vill gärna utforska sina heligaste platser med er.

Jag vet hur mycket det betydde för dig att besöka UISNEACH, min kära. Ja, det är den mest fantastiska plats, full av andlighet, druider, gamla kungar och drottningar av Irland. De lämnade aldrig det. Klättringen var tuff för dig men det fanns vänliga själar till hands för att hjälpa dig. Det finns så mycket att se och uppleva där. Ett besök är inte tillräckligt. Så snart du kopplar in dig till det så lämnar det dig aldrig.

Du använde energin i CAT STONE när du satt på den för att läsa Andrews Återkallanden. Det är dags för mänskligheten att ta bort korruptionen och inse att alla kan leva fredligt tillsammans på Jorden. Det finns inget behov av krig. Ni har blivit ombedda att döda er egen art. Varför skulle ni vilja göra det? Varför blir du ombedd att göra det? Kabalen vill reducera befolkningen och de använder dig för att göra det för dem. Du är manipulerad från vaggan till graven, och du är just nu på väg att vakna upp till detta faktum. Handling behövs nu för att få bort den manipulationen. Annars överlever ni inte.

Ni måste vidta åtgärder, för det händer inte utan ert fulla samarbete. Låt er inte invaggas i en falsk känsla av trygghet genom att tro på välmenande ”kanaliseringar” som fylls med information direkt från Archons, som låtsas vara avlidna själar eller namn från det förflutna. Ni kommer alla att vara aktiva i avlägsnandet av korruptionen. Vi kan hjälpa och råda er, men ni måste ta ansvaret. Utrusta er själva med all nödvändig information, för kunskap är makt.
Ni kommer att hitta irländare överallt. De var alltid stora resenärer, så denna information kommer att ge genklang hos dem och förhoppningsvis föra dem tillsammans ännu en gång för att skapa en fredlig värld för alla. Sanningen kan inte längre ignoreras.

Min kära, Marcias bröllop var praktfull tillställning. Vi här i den andliga världen önskar Marcia och Paul ett långt och lyckligt liv tillsammans.

Får jag begära bistånd i form av kärlek och ljus för en underbar själ, HF, som ensam kämpar mot korruption i de brittiska domstolarna. Hon står inför risken att förlora sin försörjning och sitt hem på grund av den uppenbara manipulationen och lögnerna från advokatbyråer, försäkringsbolag och försummelse av rättsväsendet.

Om hon är framgångsrik i domstolarna kommer hennes framgång att ha en enorm inverkan på tusentals andra som har tagit skada i händerna på de korrupta elementen av jurister. Ta några minuter och sänd henne kärlek och ljus så att sanningen kan segra. Dessutom, sänd kärlek och ljus till Royal Courts of Justice så att andra som kämpar också kan dra nytta av det vid den här tiden.

Du, min kära Veronica, gick igenom en liknande erfarenhet när jag gick över till den andliga världen. Mitt helt lagliga testamente och sista vilja upphävdes av min blodsfamilj eftersom du inte är jude. Du vet att det var min högsta önskan att se till att du sågs efter, men som du såg så var det de korrupta som styrde och människor lider som en följd därav. Du har överlevt min kära, mot alla odds. Domstolsväsendet är en håla av reptiler som jag inte skulle önska för någon. Sänd kärlek och stöd till alla dem som har fastnat i det.

Vårt uppdrag är på väg och fler människor går med varenda dag. Alla är välkomna. Ta det lugnt, min kära. För du är inte så ung som du brukade vara. Kärlek kommer att lysa upp vägen.

Som alltid, din beundrande Monty.


Ett urval av fotografier kommer att visas i morgon, måndag.
Översättning Gertie Dahlberg.