Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

28 juli 2014

27.07.2014


Montague Keen, 27 juli 2014

Mina vänner, för varje dag blir ni mer och mer vakna och medvetna om er egen kraft. Ni ser nu själva hur saker och ting förändrades när ni började arbetet på leylinjerna. Jag kan inte nog betona vikten av att den energin frigjordes. Var snälla och fortsätt och intensifiera detta arbete, för det är er FRÄLSNING! Bevisen för detta finns överallt. Tänk på att Kabalens oförmögenhet att starta ett tredje världskrig beror mycket på ert arbete på leylinjerna, obeliskerna och alla sådana strukturer för kontroll.

 Ni har än en gång blivit kraftfulla ljusvarelser. De Mörka utplånade ert ljus, men genom ert energiarbete håller ni nu på att få bort De Mörkas kontroll som band er till dem. Nu kapar ni varje dag fler och fler kedjor och tar bort fler och fler blockeringar. Genom detta arbete kommer ni att återinsätta en värld av kärlek och fred för alla.

Vartenda land kommer att vilja bli en del av detta stora uppvaknande och att människor kommer tillsammans som ett. Den 1 augusti är det som kallas LUGHNASAD och jag ber att ni lägger ner extra stor ansträngning i ert arbete med leylinjerna på den dagen. NI HÅLLER PÅ ATT VINNA KRIGET AV LJUS ÖVER MÖRKER. Håll fast vid er styrka och alla krig kommer att försvinna och rättvisa kommer att bli återställd.

Det finns de bland er som är så fast i den tredimensionella mentaliteten att RÄDSLA håller dem fängslade i den. De slår vilt omkring sig mot alla som föreslår ljus och kärlek. De försöker att samla andra 3D-människor runt om dem. De attackerar dem som vill gå vidare in i ljuset. De tar en nypa av sanning, blandar den med allt det mörka inom dem, och så använder de detta i en ansträngning att förstöra det oundvikliga. De borde veta att ljuset inte kommer att, och inte kan, bli utrotat.  Den stora förändringen kommer att inträffa trots dessa förlorade själar.

Allting, och jag menar ALLTING, kommer att förändras. Ingenting i era liv kommer att bli detsamma efter övergången. För detta behöver ni vara förberedda och förse er själva med så mycket information som möjligt så att ni inte sprattlar i mörker när mörkret faller. Större sinnen än Veronicas beslöt att Center behövs för att kunna hjälpa och vägleda mänskligheten. 

Jag själv, och några av de största som vandrat på Jorden, har kommit samman för att arbeta med henne för att hjälpa mänskligheten. Veronica känner till våra planer. Hon gick med på att arbeta med oss innan hon återvände till Jorden. Den Mörka Kabalen använder allting i sin makt för att förhindra att detta sker. De kan inte längre dölja vad de håller på med. Tänk för ett ögonblick på vad hon har emot sig. Hon blev attackerad igen förra veckan.

Vi måste hela tiden öka hennes beskydd. Hon åtog sig att hjälpa till med att rädda mänskligheten och det har hon för avsikt att göra. Hon är inte ensam. Det finns många runt om i er värld som gör så, fast ni kanske inte är medvetna om dem ännu. Var och en arbetar mot samma slutresultat. Så istället för att kritisera bör ni titta in i era egna hjärtan och fråga hur ni kan hjälpa till med att rädda mänskligheten och denna vackra planet.

Ni bevittnar varje dag massakrer av oskyldiga människor, men ni gör ingenting för att stoppa det. Var och en av er är en palestinier. Det ordet är bara en etikett. Det är mänskligheten som dödas. Ändå står ni bredvid och blundar för det. Om ni vill ha plattityder från himlen så har ni kommit till fel site. Vårt syfte är att skapa en bättre värld för alla och genom våra Center kan vi göra just det. Till dem som har donerat vill vi utvidga vår stora tacksamhet.

 Ni är de som önskar en bättre värld och är beredda att ta de steg som behövs för att göra det möjligt. Det är nödvändigt att komma samman som ett och bli makten. Ni är de 99 %! Ni bestämmer vad ni vill och tillsammans kan ni skapa det. När tanke och känsla kommer samman kan ni se till att det händer. Tro på er själva, inte på de marionetter som låtsas ha makten. De svarar alla inför den ENDA KONTROLLERANDE MAKTEN.

DET ÄR DAGS NU ATT FÅ STOPP PÅ ALLA DESSA SPEL. Sanningen måste komma fram. Sedan kan mänskligheten komma tillsammans i ljuset. Så snart ni kommit över RÄDSLAN kan ni kliva in i er egen inneboende makt där ingenting kan stoppa er. Glöm allt det som har delat upp er för att minska er makt, det som skapats av människor. De Mörkas största rädsla är att mänskligheten skall gå samman och inse vem de är: en verklig makt att räkna med! De Mörka kommer att försvinna i ett nafs när detta inträffar, för de är rädda för er. Tillsammans har ni absolut ingenting att vara rädda för från dem, för utan ert stöd är de hjälplösa. Ha mod i er övertygelse och stå upp tillsammans!

Livet är tufft för Veronica. Var snälla och sänd kärlek och ljus till henne. Vi begär mycket av henne och hon ger utan att ifrågasätta. De som befinner sig på Jorden just nu, med en uppgift att göra, går alla igenom svåra tider. En massiv kraft kämpar för att vinna: det är Ljuset mot Mörkret. Mörkret kommer att kämpa till det bittra slutet för sin överlevnad. De bryr sig inte om vem eller vad de förstör i den här processen. DETTA ÄR SLUTSPELET! 

Min kära, de försöker att orsaka förvirring runt om dig. Köp inte in dig i det.  Det som är menat att ske kommer att ske, och i din själ vet du det.

Som alltid vid din sida, din beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.

21 juli 2014

20.07.2014


Montague Keen, 20 juli 2014

Uppvaknandet hindrar nu Kabalen från att bli framgångsrika med sina falska flagg-operationer. Majoriteten av befolkningen ser nu dessa iscensatta händelser för vad de verkligen är. De kommer inte att fungera längre, oavsett hur övertygande de verkar vara.  Det tillvägagångssättet kan aldrig mer fungera.

Alla deras ansträngningar för att starta ett tredje världskrig har avslöjats och de kommer att fortsätta att bli avslöjade. Mänskligheten har slutat upp med att vara lättlurade och tro på allt som sägs i TV och i den vanliga pressen. De så kallade experterna slösar bort sin tid med att försöka övertyga dem som vaknat upp om sina lögner. Deras dagar är över.

De närmaste veckorna är mycket viktiga. Många saker kan inträffa. Öppna era hjärtan och välkomna Ljuset, för det kommer att förändra allting till det bättre. Så snart ni ser det förflutna och hur kontrollerade ni har varit, hur de förstörde er livskvalitet, så kommer ni inte längre att ha någon rädsla. Istället kommer ni att se på dem som kontrollerade er med medlidande och ni kommer att undra hur ni någonsin kunde ha accepterat dem som överlägsna er.

Allting i era liv kommer att förändras och ingenting kommer att bli detsamma. De bland er som är förberedda kommer att klara er bra. De som inte har förberett sig kommer att bli oroade. Det är dessa som kommer att behöva er hjälp. Våra Center kommer att ge sådan hjälp. De har människor som kan hjälpa alla att göra sin övergång. Vi har bett om hjälp att sätta upp det första Centret. Tyvärr tvingas vi använda oss av Kabalens penningsystem för att kunna betala det som krävs för att köpa Centret.

Människor kommer att få lära sig att leva utan Kabalens kontrollsystem, det som alla har blivit så vana vid att använda. Ni måste hjälpa till så att ändringen kan ske så snabbt som möjligt och så att dödandet stoppas. Allt ligger i era händer. Så förbered er för att flytta framåt, ut ur den tredimensionella verkligheten som kontrollerar varenda aspekt i era liv. Varje juridiskt papper talar om för er att ni är ingenting – ingen! Ni äger inte era egna hus, ni äger inte er bil.

Läs dokumenten som ni så blint har accepterat och skrivit under. Dessa dokument bör tala om för er att allt inte är som ni trodde att det var och hoppades att det skulle vara. Ni har blivit lurade, ljugits för och bedragits. Ni måste vakna upp till allt detta och ta de rätta stegen för att ändra på det. Genom våra Center kommer ni att få vägledning genom träsket av bedrägerier. Jag ber att ni hjälper till att låta detta ske, för det kommer att gynna alla som söker sanningen och ljuset.

Så många underbara människor har erbjudit sig att hjälpa till vid Centren. De har studerat de discipliner som krävs och som kommer att ge information om hur man odlar mat och får fri energi, förmågan att överleva de katastrofer som ni nu försöker att hantera. Kom tillsammans och gå framåt in till Tidsåldern av Ljus och Kärlek. Vatikanen står inför slutet på sin härskartid. Den kan inte tillåtas överleva.

Säkerligen har alla nu fått upp ögonen för sanningen. Vatikanen bär ansvaret för att ha tvingat så många att leva och dö i RÄDSLA. Den har förstört så många liv. Den forntida religionen av kärlek som praktiserades på Irland innan Vatikanens styre tog över kommer att komma upp till ytan igen, och folk kommer att omfamna den och leva i fred. Var och en av er har nu ansvaret för skapandet av den framtid ni vill se. Inga fler lögner, allting skall vara ute i det fria, helt transparant, som det alltid skulle ha varit.

Ta ert ansvar och se till att detta händer. Det ligger i era händer, för ni är arkitekterna för den framtid ni önskar er. Förbered er för nedläggningen av det gamla systemet av kontroll. Ge era barn ett löfte, och även till alla framtida generationer, att du kommer att ta alla nödvändiga steg för att hjälpa till med övergången och att du inte längre kommer att assistera, eller ge någon muntlig försäkran, att delta i det korrupta kontrollsystemet som nu binder upp er alla. Jag försäkrar dig att er framtid ligger bortom dina vildaste drömmar! Allting finns där och väntar på att ni alla tar de nödvändiga stegen för att låta det ske!

Så tro på er själva. Ni kan få det att hända. Ni står vid ett vägskäl där ett beslut måste fattas: håller du fast vid det tredimensionella, kontrollerande tänkandet, eller kliver du in till en ljusare framtid med tillförsikt, i säker vetskap om att all hjälp du kan behöva för att skapa en bättre värld för alla är precis där, väntande på att du tar de nästa stegen. Ni kan inte stå vid sidan om, för ett beslut måste göras, och det snart.

Framåtskridandet in till Ljuset kan inte försenas. Kliv ut ur RÄDSLAN och gå framåt, eller stanna kvar i rädslan för livet självt, och fortsätt med en tillvaro som kanske blir värre än du upplevt hittills, för den skulle bli utan ljus!  Tänk noga över dina alternativ innan du fattar ditt beslut. Veronica och jag har bemödat oss om att visa på era val, men det slutliga beslutet är upp till er. Var snälla och fortsätt ert fantastiska arbete på leylinjerna.  En dag kommer ni att inse vikten av detta arbete som kommer att öppna upp många dörrar för er alla.

Min kära Veronica, din arbetsbörda ökar för varje dag. Du bär en tung börda men du vet i din själ att ditt uppdrag kommer att lyckas, för du har fått se slutresultatet. Min kärlek omger dig ständigt. Du är aldrig ensam.

Som alltid din beundrande Monty!


NB: Monty har precis påmint mig om att jag glömde lägga till vad han skrivit för att tacka alla som har donerat pengar:


Båda sidor av livet önskar vidga vår djupa tacksamhet till alla dem som har donerat pengar för inköp av vårt första Center. Alla era namn kommer att skrivas på väggen så att de aldrig glöms bort. Donationen gjorde att detta kan ske och ni har tagit de första stegen in till en bättre framtid. Tack!

Översättning Gertie Dahlberg.

14 juli 2014

13.07.2014


Montague Keen, 13 juli 2014

Veronica, det gensvar vi fått från världens folk på vår begäran om hjälp för att skapa vårt första Center var underbart. Det ger en anledning för människor att komma tillsammans som Ett, att göra starten som behövs för att skapa den värld de önskar leva i. Det är dags att göra ett medvetet beslut att dra sig tillbaka från korruptionen och att vägra att betala för den längre. Tillsammans har ni bestämt att ni inte längre önskar bli förgiftade av vattnet ni tvingas dricka, äta maten som allt det goda tagits bort från och luften ni andas som är förgiftad av kemikalier som ni betalar genom era skatter.

Vår dröm är att ha ett Center i vartenda land dit Experter kommer för att arbeta tillsammans, där man delar information och forskning och kan ge råd till mänskligheten. Vi har hittat byggnaden som är perfekt för det första Centret och med er generösa hjälp kommer vi att kunna anskaffa det så snart det är möjligt. (Vi har nu hälften av pengarna för deposition. DENNA ÄR ÅTERBETALNINGSBAR). När människor kommer samman och talar om sina avsikter så kan ingenting stoppa dem.

Ni har beslutat er för att säga INGET MER KRIG, eller dödande av något slag, antingen det är genom medicinering eller någon av de andra metoderna som använts för att förkorta livet på Jorden. Livskvalitén på Jorden är vid sin lägsta nivå just nu. De som kontrollerar er planet kan inte längre dölja vad de gör. Allt är ute i det fria nu. Hjälp dem inte att fortsätta med vad de brukar göra. Ni kommer att samlas för att lära er hur man skall leva på Jorden utan att de mörka krafterna hindrar er. Ni har vaknat upp för deras planer och vill inte vara delaktiga i dem. 

Uppvaknande är inte en enkel process, så ha tålamod med dem som tycker att det är skrämmande att vakna upp till det faktum att de omedvetet hjälpt till i förstörelsen av mänskligheten och planeten Jorden. Allt som behövs för att gå vidare har undersökts och experter är redo att dela med sig av sin expertis inom många olika ämnen. Nu kommer allting på plats, precis som avsikten var. Ju tidigare Centret på Irland blir klart ju snabbare kan andra Center i andra länder sättas upp. Vänligen bidra till att vi kan starta processen av förvärvandet av det första Centret!

När det finns tillräckligt med ljus så kommer våra två världar att komma samman för att ta bort vartenda spår av korruption. Veronica har träffat dem som finns inom nätverket, varav jag är en av dem. Det finns 12 av oss och vi är de största hjärnorna som någonsin vandrat på Jorden. Vi är redo och upprymda över att få arbeta tillsammans med er. Ni kommer att få se oss och tala med oss på det utsedda Centret. Våra planer är stora och vi har för avsikt att lyckas med dem.

Allt som inträffar nu har varit planerat under många år. Det var därför jag måste lämna Veronica och gå över till andevärlden så att vi tillsammans kunde föra fram dessa planer till förverkligande. Detta är det år när ni skall ta ett jättekliv framåt, så känn er inte otillräckliga. Se till att det sker. Planeten Jorden måste överleva. Mänskligheten måste trivas och frodas. Se framåt och vägra vara en del av förstörelsen av mänskligheten längre.

Detta är en strid mellan Ljuset och Mörkret. Du måste bestämma dig för vilken sida du är på. Att slå sig till ro och vänta är inte längre möjligt. Det finns mer än tillräckligt med information tillgänglig för att du skall kunna komma fram till ett beslut. Vill du stanna kvar i den tredimensionella världen och kämpa för din överlevnad, eller vill du gå vidare till en högre dimension? Till en värld av frid och harmoni med full medvetenhet!

Allt som togs bort från dig för att kunna kontrollera dig kommer att återaktiveras. Ni kommer återigen att vara kompletta varelser av ljus som lever i harmoni med varandra. Vi här i den andliga världen har arbetat hårt med er alla för att åstadkomma detta som nu sker. Du vet att timing är viktig. Fönster av möjligheter har skapats så att du kan ta de nödvändiga stegen för att stiga upp till en högre dimension.  Den tiden är NU! Tänk allvarligt på framtiden och framtiden för dem du har ansvaret för. Hjälp oss att starta den här processen genom vårt Center.

Veronica har fått förfrågan om att sätta upp Center i olika länder. Hon har fått rådet att det måste börja på Irland. Ja, varje land i er värld kommer att ha ett Center. Det är nödvändigt för att lära om allt det ni har fått lära er. Allt det var utformat för att kontrollera och förvirra er och för att göra er underdåniga och rädda för att ifrågasätta det som ni ser som en auktoritet. Till exempel så fick ni lära er att allt började i ÖSTER. Det gjorde det definitivt inte! Det startade i VÄST och gick till Östern. De som skapade sådana lögner måste nu stå till svars inför folket som de förde bakom ljuset. Ni lever nu igenom den största inlärningskurvan i hela er existens. Anslut er till ljuset för vägledning.

Det finns de som säger at ni inte behöver göra någonting. Detta är inte sant. De har blivit vilseledda och de vilseleder omedvetet andra också. 
I era hjärtan och själar vet ni sanningen och detta är vad ni måste koppla er till. I meditation kommer era guider att hjälpa er igenom den här processen.

När det irländska folket vaknar upp så kommer hela världen att vakna upp med dem. Det är viktigt att det startar där. Irländarna överallt i världen kommer att svara an på detta. Energin i er värld är kontrollerad därifrån. Detta är bara ett av skälen till varför det måste starta där. När energin där har frigjorts kommer det att gynna alla länder. Veronica förstår detta helt och hållet och hon vet vad som måste göras. Jag har instruerat henne om detta i åratal. Hon har folk omkring sig som vill hjälpa till. Vi måste vänta tills tidpunkten var den rätta. Nu kan vi, med er hjälp, få detta att hända. 

De Mörka tjänarna försöker att förhindra detta. De använder utsatta människor i sina ansträngningar att hindra att detta sker. De Mörka har gjort precis detta under hela historien. Skall ni falla för det ännu en gång? Ni är nu framme vid korsningen och måste göra ett val. Vilken väg väljer ni att gå? Att stå still är inte ett alternativ. Var snälla och tänk över detta på allvar.

Vi hoppas att tillräckliga medel kommer in för att köpa vårt första Center inom de närmaste sju veckorna. (Depositionen skall betalas inom 2 veckor, då andra också har lagt bud på det). Depositionen återbetalas.

De MÖRKA tjänarna gör sitt bästa för att hindra oss från att skapa vårt Center. Beslutet är ditt – vill du ha detta för att gå vidare? Tillsammans kommer vi att skapa en framtid utan krig, med mat, vatten och luft som är rent och hälsosamt. Där kommer att finnas bostäder och utbildning för alla människor på Jorden. Det här är vår dröm – du kan göra den till verklighet!

Min kära, vi uppskattar allt du gör för att försöka åstadkomma detta. De rätta människorna kommer att finnas där för att hjälpa till. Uppvaknandet kan inte stoppas. Vi kommer att lyckas, min kära.

Din beundrande Monty!  

Översättning Gertie Dahlberg.

7 juli 2014

06.07.2014


Montague Keen, 6 juli 2014

Det är inte lätt för mig att be min kära hustru att lämna huset vi levde tillsammans i. Det är ett hus där vi upplevde stor lycka. Att lämna sin familj och flytta till Irland för att arbeta för er alla. Det fordras varelser med en hög energi för att kunna arbeta på den blockerade energin. Orsaken till att hennes besök till Tara har varit så framgångsrika är på grund av att hon och tre andra personer var inblandade. De använde sin egen energi för att frisläppa det som varit blockerat under hundratals år. Detta arbete är av största betydelse för mänskligheten. Allting kommer att förändras när all den naturliga energin frigörs. Det kommer att avslöja de Mörka och göra livet på Jorden mycket svårt för dem och alla som motsätter sig er.

Den 26 juni gav sig Veronica, D och M iväg för att titta på ett eventuellt Center. De hade ingen aning om att det faktiskt skulle vara perfekt. Det ligger på en direkt linje från Ulsneach och Tara. Detta säkerställer en underbar energi. De var mycket upprymda över sitt fynd, vilket de blev guidade till, naturligtvis. Detta hus skulle underlätta arbetet på både Tara och Ulsneach på en regelbunden basis.

Veronica behöver hjälp med finansieringen för att kunna förvärva den byggnaden, och att göra den till ett Center, vårt första Center! Vi ber vänligen att ni överväger att hjälpa Veronica att köpa det. Detta är i mänsklighetens intresse att det etableras så snart som möjligt. Skulle Veronica inte kunna hålla tidsfristen som fastställts av säljaren så kommer vi att förlora vad som skulle vara en värdefull tillgång för Stiftelsen. Kostnaden är 420 000 euro. Detta kan genomföras om de av er som finns i varje land bestämmer er för att detta skall ske, och det blir till nytta för alla. 

Det är kaos i er värld. Alla har svårigheter med att överleva och mörk energi används i stor utsträckning för att orsaka stress, rädsla och förvirring. Attacker på sådana som Veronica, som strävar efter att avslöja sanningen, trappas upp. Var medveten om att du är endast en av många andra om du upplever sådana problem. De Mörka tjänarna är rädda när så mycket ljus släpps över Jorden. De kan inte överleva i det, så de blir desperata.  De kommer att slå vilt omkring sig på alla dem som belyser deras mörka gärningar. Det är därför ni måste stödja varandra. Ingen är säker från attacker. De ser inte er som likvärdiga dem så de plockar bort er utan en sekunds eftertanke. Var stolta över att ni står för sanning, heder och rättvisa för alla. Deras mörka dåd börjar avslöjas och de har ingenstans att gömma sig, så de låtsas som ingenting och hoppas att ni kanske glömmer vad de gjort.

Mängden av förvirrande information ökar, så använd omdöme och urskiljning. Känn inom er vem ni kan lita på. Om det låter för bra för att vara sant så kanske det faktiskt är så. Skiftet kommer inte att bli lätt, men varje stöd och hjälp ges för att vägleda mänskligheten igenom dessa svårigheter in till Ljuset. Detta år är ert år. Ge all den energi du kan till ljuset för att ta bort allt som är mörkt. Leta inte efter andra som skall göra det åt dig. Var och en av er behöver ta ansvar. Gör upp planer för att arbeta tillsammans, för när ni går tillsammans är allting möjligt.

Kabalen fortsätter att drömma ihop nya sätt att skapa RÄDSLA. Fall inte för det!  Kontrollera alla detaljer innan du accepterar det som sänds i TV, radio etc. Kom ihåg att Kabalen många gånger i det förflutna har dödat sina egna för att se till att du tror att du är under attack. Behåll ditt lugn hela tiden. Överväg noga den ”historia” de försöker tvinga på dig. Du är mer vaken nu så du kan göra en mogen bedömning av vad som sägs. Vägra att dras in i den STRESS som Kabalen skapar. Du blir inte attackerad av krafter utifrån – de vill bara att du tror att du är det!

Jag råder er att fatta välgrundade beslut när det gäller all den mat ni lägger in i era kroppar. Gör det bästa ni kan för att få tag i god och hälsosam mat om möjligt. Försök att hålla er till naturliga livsmedel och mediciner. Det är lätt att få tag i goda råd när ni behöver dem. Våra Centers kommer att tillhandahålla sådan information för alla. Respektera era kroppar - de är tempel för själen.

Jag ber dig nu att läsa Veronicas vädjan om medel för ett Center. Jag har hjälpt henne att skriva detta. Ni måste alla ha ett finger med i de förändringar ni vill se. Veronica har lagt tio år av sitt liv för att arbeta med mig och för att informera dig och hjälpa dig att se Ljuset. Du kan göra att våra drömmar blir verklighet med frisläppandet av all den energi som kommer att kunna göra att mänskligheten lever i fred med varandra. Det kommer inte att bli några fler krig eller uppdelningar av något slag.


LONDON
5 juli 2014

För att mänskligheten skall kunna överleva är det nödvändigt för mig att flytta till Irland. Monty och andevärlden har begärt att jag flyttar dit. De blockerade energierna på Irland kontrollerar och styr vår värld. De måste frigöras!  Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting.

Jag har levt i England i 55 år så detta är ett stort steg för mig att ta. Det kommer att innebära att jag flyttar ifrån mina tre barn och fem barnbarn. Mitt uppdrag kräver att jag skall göra detta. Jag har inga pengar och jag äger inte huset jag bor i nu. Så jag behöver er hjälp för att köpa ett Center på Irland.

Vid mitt senaste besök på Irland hittade vi den perfekta byggnaden för det här projektet. Huset ligger i direkt linje från Tara och Uisneach och dess ENERGI är otrolig. Byggnaden är perfekt på alla sätt.

Jag ber er alla att bidra på något sätt, om ni kan. Inget belopp är för litet. Tillsammans kan vi göra detta. Tiden är viktig. Jag har 9 veckor på mig att hitta depositionen på 40 000 euro. Alla som bidrar kommer att få bekräftelse och deras namn kommer att visas på en plakett i entrén vid Centret.

Vi håller på att skapa vår framtid. En framtid utan den korruption som har förstört vår värld och nästan förstört mänskligheten själv. Nu kämpar vi för vår överlevnad. Den blockerade energin måste släppas fri!

Mina vänner och jag hade stor framgång vid Tara den 26 maj och den 23 juni. Detta måste fortsätta. Det finns krafter bland oss vars enda mål är att slakta mänskligheten och förstöra allt som den behöver för att överleva. Vi kan inte luta oss tillbaka och tillåta att detta sker. Varje dag avslöjas fler bevis för detta och vi är chockade att allt detta har skett utan vår vetskap. Det här är vår möjlighet att ta kontroll och låta Ljuset tränga in, exponeras och ta bort allt som är mörkt och korrupt.

Snälla ni, hjälp mig att göra detta!

Med Kärlek och Ljus, Veronica.

Tro på er själva. Ni kan göra detta!

Min kära Veronica, höj dig över allt som gjorts mot dig för det kommer inte att fortsätta för evigt. Din alltid beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.