Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

25 augusti 2014

24.08.2014


Montague Keen, 24 augusti 2014


Ni är nu framme vi slutet på er kamp för ljus och sanning och ser nu resultaten från ert arbete med leylinjerna. Allt som var dolt kommer till ytan för att exponeras, och det finns en större förståelse för vad som gjordes för att hålla er i slaveri. Nu kan ni själva se vad ni behöver göra för att ta tillbaka det som är ert.

Min kära Veronica, du var chockad när du fick lära dig från Michael Tsarions video – THE ORDER OF THE BLACK SUN – Den Svarta Solens regler, att endast de som har vaccinerat sig har senare utvecklat cancer. Och vad exakt säger detta dig? Man litar på att ens läkare skall ge den vård man förväntar sig av honom/henne. Så fråga dig själv: Vem kan jag egentligen lita på?

 Ni är skyldiga er själva att undersöka allt noggrant innan ni accepterar någon medicin alls. Michael Tsarion målar en mycket tydlig bild av vad som händer i er värld. Ta lärdom av vad han har avslöjat för det kommer att hjälpa er att överge den felaktiga tron att ni blir omhändertagna. Ni måste alla fatta beslut som kommer att påverka hur ni lever ert liv. 

Ni lär er nu att de som ni lärt er att lita på och känner aktning för bara är ute efter en enda sak: att ta över er värld och avlägsnande av två tredjedelar av mänskligheten!  Förr i tiden trodde man på all propaganda om krig och den absoluta nödvändigheten av att invadera ett annat land för att skydda folket. Om så är fallet, varför gör de då inte precis det – i Palestina t ex?

Vad ni bevittnar varje dag är en FÖRINTELSE: den totala förstörelsen av, inte bara landet, utan RASEN som kallas Palestinier! Vem är det som försvarar dessa stackars hjälplösa människor? Blundar ni för detta slaktande? Och om det är så – VARFÖR?

Fråga dig själv dessa frågor, för de kommer att hjälpa dig att se klart vad denna plan för förstörelse innebär.

Er värld måste förändras. Var och en av er måste bli den FÖRÄNDRINGEN. Det ligger i era händer. Vi här i andevärlden vill arbeta med er för att vi skall kunna skapa dessa förändringar. Vi hoppas att ni kommer att bidra till Centren som vi hoppas kunna skapa så att ni kan gå vidare in till en Ny Tidsålder med all den kunskap och hjälp ni behöver .

Som ni vet så kommer bankerna att falla snart. Pengar blir en sak från det förflutna. Ni har nu en möjlighet att använda dem väl genom att förbereda er för framtiden. Detta är er tid för förberedelse. Så snart kollapsen inträffar, till vilken nytta blir pengarna för er då? De kommer att vara föråldrade. Utnyttja dem nu genom planering och förberedelse för er egen framtid på Jorden.

Det finns inget trollspö. Ni själva måste förbereda er. Vi ber er vänligen att hjälpa oss att förvärva byggnaden på Irland. De andra Centren kommer att följa sedan. Men Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting! Så det måsta starta där.

Det finns en man på Jorden som behöver er hjälp. Han har blivit sinneskontrollerad, förgiftad, fått sömnbrist etc för att förhindra hans arbete på Jorden. Han är för närvarande på besök i USA. Kabalen försöker att hindra ett säkert återvändande. Han behöver att ni sänder er energi och ljus till honom, antingen genom meditation, böner eller vad ni än föredrar, för att han skall bli fri att kunna utföra sitt uppdrag. Det är i mänsklighetens intresse att ni gör detta. Be inte om hans namn för det skulle riskera hans liv. Med tiden kommer ni att få veta vem han är. Men just nu behöver han er hjälp.

Jag ber er att fortsätta med ert arbete på leylinjerna. Ni kan nu se att ni frisläpper er planet från träldom. Ni har tagit makten i era egna händer när ni insåg precis hur starka och mäktiga ni är, och vad ni kan uppnå när ni arbetar tillsammans.

Kabalen faller snabbt som ett resultat av ert arbete med leylinjerna. Hade ni väntat det när ni började? Ju mer arbete ni lägger ner på det arbetet desto snabbare kommer ni att få bort allt som är mörkt och korrupt. Det ligger i era händer. Ni är inte hjälplösa får längre som lyder order från de korrupta. Ni lyser nu upp världen genom att släppa ut all denna underbara energi som varit gömd för er under så många år. Ert arbete är av största vikt. Var snälla och ta med denne unge man in i detta. Tro på er själva, för ni lyckas verkligen!

Jag ber att mänskligheten skall lägga alla tidigare skillnader och svårigheter bakom sig, och arbeta tillsammans som En, för att skapa er framtid. Samla ihop era kunskaper och expertis, för detta är syftet med våra Center. All information kommer att delas. Detta kommer att göra övergången så mycket lättare. Experter finns till hands, redo och villiga att göra detta.

Jag har ett meddelande till alla dem som är inblandade i dödsindustrin, antingen de är i uniform, producerar vapen eller gör delar till dem samt de som förespråkar krig på något sätt. Jag ber dem att meditera över vad de gör. Kan de i ärlighetens namn se sig själva i en spegel och säga: ”Jag är en hederlig man. Jag är inte inblandad i förstörelsen av den mänskliga rasen.”

Ni behöver inte faktiskt släppa bomber för att vara skyldig. Tillverkningen och försäljningen av alla delar gör er skyldiga till slakt av andra människor. De som förespråkar krig har en mycket mörk agenda. Ni är inte inblandade i deras planer, men NI måste utföra dem. Du är inte en av dem – du blir använd och utnyttjad!

Fred borde vara det man strävar efter, inte krig. Krig gör bara Kabalen ännu rikare och mäktigare. Det är er själva ni behöver skydda och bevara.

Tillsammans, min kära Veronica, kommer vi att skapa en bättre framtid för mänskligheten!

 För alltid din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

18 augusti 2014

17.08.2014


Montague Keen, 17 augusti 2014

Det pågår ett krig på Jorden som är osynligt för dem som fortfarande sitter fast i det tredimensionella tänkesättet. De av er som har vaknat upp och är medvetna går igenom en mycket svår tid. Se på hur Atlantis förstördes: frekvensen hos nyckelpersoner stals, vilket gjorde dem maktlösa och medgörliga. Detta är precis vad som händer i er värld just nu. Skall ni tillåta att mänskligheten utplånas? För detta är faktiskt den plan som Kabalen arbetar på i dessa dagar. 

Just nu håller Kabalen någon vars arbete på Jorden är av stor betydelse. Din hjälp behövs för att släppa den här personen fri så att hans uppdrag kan slutföras. Ta med honom i dina meditationer och inkludera alla andra som fått sin frekvens stulen vid den här tiden. Ni har fått all nödvändig information för att förhindra övertagandet av er planet. Det är nu upp till er att engagera er i att skydda er alla från Kabalen. Ni är många, de är få! Glöm aldrig det! Skydda de utsatta bland er. Ni står upp emot ren ondska som är beredd att gå hur långt som helst för att nå sitt mål. Så luras inte av det yttre – de kanske ser ut som ni men var säkra på att deras främsta mål är att förstöra den mänskliga rasen. De kommer att besegras, men hur snabbt detta sker beror på er.

Vakna upp och ta kontrollen och öppna era ögon för sanningen. Den uppenbaras för er varenda dag. Ert arbete med leylinjerna har frigjort så mycket som inte längre kan hållas dolt. Ni ser vad som händer när ni kommer samman och arbetar gemensamt för mänsklighetens bästa och skyddandet av er planet. Ännu en gång ber jag att ni använder en del av denna energi för att försäkra frisläppandet av den unge mannen.

Många hinder sätts i vägen i ett försök att förhindra att våra Center etableras. Vi hoppas att få igång det på Irland i slutet av september, om tillräckligt med pengar kommer in. Hjälp oss att hjälpa er att lära ett nytt sätt att leva livet på, redo för tiden när allt som nu finns faller isär så som det kommer att ske inom en nära framtid. Ni måste vara förberedda på att överleva först och främst. Sedan börjar ni att omstrukturera livet på Jorden genom att lära er ett nytt sätt att leva. 

Ni måste ta bort allt från era liv som är förgiftat. Under år 2016 kommer allting att ha förändrats. Kabalens undergång kommer att leda till försvinnandet av ”näringskedjan” så som ni känner den, för de äger och kontrollerar allting ni nu är beroende av. När de drar ur kontakten för allting – hur blir det då för er om ni inte är förberedda? Använd den här tiden till att lära, och bestäm er för hur ni skall klara er.

Jag har många gånger sagt att ni är arkitekterna för er framtid. Ni måste se till att det blir en framtid med näringsrik och hälsosam mat. Det är dags att förbereda er nu. Så planer måste göras upp för framtiden så att allt fortskrider utan problem. Forskarna som har gjort upp planer för framtiden kommer att arbeta med Veronica vid Centren. All information skall delas med er. Var snälla och bidra till att detta kan ske! Det är för allas bästa, inte för några få. 

Många av er är bekymrade över avslöjanden angående det rituella dödandet av barn som sker i många delar av er värld. Dessa ritualer utförs av dem som ni har lärt er att respektera. Ni var förblindade för vem de egentligen är, och de roller som de spelar på Jorden. Ni var också chockade över vad de var beredda att göra mot er för att ta bort mänskligheten från planeten. Ni är offer för den största bluff som någonsin har spelats upp på er planet. Nu när sanningen har presenterats för er, är ni då beredda att öppna era ögon för den, eller vill ni fortsätta att blunda för den? Ni kan inte gömma er för detta utan se fakta i ögonen. Det är dags att förebereda sig för alla eventualiteter. Den andliga världen finns där för er, för att hjälpa er med att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten.

Att behöva acceptera att allt du har lärt dig är osant kommer kanske att skapa en del problem. Läkare som har accepterat att all den information som getts till dem är felfri kommer att chocka dem och göra dem upprörda. Och att sedan få höra att istället för att hjälpa patienterna så påskyndade de deras frånfälle blir ännu en chock. Läkarkåren har använts till att underlätta för programmet med rashygien. Död genom recept som designats av Kabalen! Undersök era hälsoproblem och behandla er själva när det är möjligt, för naturen har alla svaren. 

Det är dags att dra sig tillbaka från allt som är falskt och oklokt. Ni är skyldiga er själva och de som är beroende av er att bli ansvariga för era beslut. Lämna dem inte för andra att avgöra detta. Tillståndet som barnjskötare kommer att försvinna utan ett spår. Det var designat och avsett att fånga er, och det har det gjort med stor framgång. 

Se framåt mot er framtid nu, den framtid ni gemensamt kommer att skapa. Många lämnar er planet. De har accepterat att deras dagar med kontroll snabbt närmar sig sitt slut, och de kunde inte möta mänskligheten på grund av de fruktansvärda brott de har begått mot er. Några kommer att låtsas som ingenting i ett försök att hålla fast vid vad de har. Beslut måste tas med lugn när det gäller hur man skall handskas med sådana människor. Deras brott mot mänskligheten är svårt för många av er att ta in och förstå. Mänskligheten har varit hatad och konspirerats mot under en lång tid, men ni var helt förblindade för detta. Nu måste ni ta kontroll och bli ansvariga för er planet och allt liv som finns på den.

Vi här i andevärlden kommer att vara med er för varje steg på vägen. Våra världar kommer samman när alla hinder tas bort. Tillsammans kommer vi att skapa en värld utan gränser och utan konflikter av någon sort, med frihet att utforska och lära om era medmänniskor. Universum kommer att öppnas upp för er och livet blir återigen en glädje. Kampen ni har fått utstå blir snabbt glömd.

Min kära Veronica, det är tufft att hantera de problem du står inför. Men de kommer inte att vara så länge till och du kommer över dem. 

Min kärlek till dig är för alltid. Din beundrande Monty.


Översättning Gertie Dahlberg.


Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NBKG2L

11 augusti 2014

10.08.2014


Montague Keen, 10 augusti 2014

Så mycket har iscensatts för att försöka dra ner dig och förhindra ditt arbete, Veronica. De kommer inte att tillåtas att lyckas med det. I sin desperation att hitta ett sätt att starta ett tredje världskrig ger de sig på alla som de anser står i vägen för dem. Allt de kan göra nu är att köpa sig lite tid, för deras oundvikliga frånfälle är skrivet i sten: de kan inte, och kommer inte, att överleva.

Det kommer att ta tid och tålamod för att få bort allt de (Kabalen) har satt på plats för att hålla mänskligheten förtryckt och kontrollerad. De kan inte tro att deras noggrant genomtänkta planer (planer de tillbringade åratal med att sätta på plats) inte skulle bli framgångsrika. När det Stora Uppvaknandet fortskrider så absorberar ni för varje dag den nya energi som kommer att stödja er allteftersom ni går vidare på den svåra vägen till fullt medvetande och upplysning. 

Kabalen har många planer i rockärmarna för att försöka sakta ner ert uppvaknande. Köp inte in er till det. ”Ebolaviruset” är en sådan skenmanöver. De vill bara orsaka RÄDSLA och PANIK. Dumma människor faller för det varenda gång och skapar på det viset panik. Detta är precis vad avsikten är. Deras verktyg för kontroll – era TV-apparater och tidningar – kommer att fylla era sinnen med rädsla för Ebola och övertyga en del att de faktiskt har det viruset, även om det inte finns några utbrott. Detta är total SINNESKONTROLL I AKTION!  Även om det alltid har fungerat tidigare i det förflutna så har ni vaknat upp tillräckligt nu för att se igenom detta. Fall inte för det igen!

Öppna era ögon för er egen makt och se er själva som kraftfulla varelser av ljus som nu vaknar upp från en djup slummer. Känn din makt att säga nej. Ni är de 99 % som inte vill att detta fortsätter. Vi kommer inte att stödja era orättfärdiga krig längre!

Alla har en gudomlig rätt att leva i fred. När man blir attackerad påverkar det er alla, för ni är mänskligheten. Det är de som fördrevs från Mars som gick ned på Jorden. De gick ned i Östern och de tog kontroll över mänskligheten.  De insisterade sedan på att livet började i Östern medan det i själva verket var så att nedgången för mänskligheten började med dem i Östern. De tog kontroll av er planet genom utbildning, banker, religion etc.  Titta västerut för att finna SANNINGEN och ni kommer att hitta den där. Allt ni har fått lära er är totalt fel. Detta gjordes för att hålla er under kontroll. Allt kommer att klargöras när er sanna historia blir avslöjad och förstådd. Detta, mina vänner, kommer att vara ert verkliga uppvaknande!

Jag har påpekat många gånger att de som kanske ser ut som ni inte nödvändigtvis är precis som ni. Dessa som gjorde en nedstigning och tog kontroll är inte på något sätt lika er, endast till det yttre. Deras agenda är att utplåna er och behålla endast tillräckligt många av er för att bli deras slavar. Fram till nu har de lyckats. Se er omkring: bevisen stirrar er i ansiktet, men tills nu har ni varit blinda för detta.

Deras art var aldrig tänkt att vara på Jorden. De hör inte hemma här. Öppna era ögon: de förgiftar luften ni andas, era grödor, ert vatten – och ni gör fortfarande ingenting! De plockar bort de som är ”vid makten” som talar ut och ifrågasätter vad det är som sker. Vatikanen har använt RÄDSLA för att hålla massorna nere och i kontroll, lydiga endast till dem. DETTA ÄR SINNES- OCH TANKEKONTROLL NÄR DEN ÄR SOM ONDAST!

Återigen säger jag er att ert arbete på leylinjerna och kraftplatserna producerar de önskade resultaten. Var snälla och fortsätt med det. Får jag be er att också sända er kärlek och ljus till någon som hålls fast av Kabalen i ett försök att hindra honom från att genomföra sitt uppdrag. Sinneskontroll, sömnbrist, kemikalier i maten – allt detta används på en oskyldig varelse av ljus vars enda syfte i livet är att göra det möjligt för mänskligheten att leva i fred och harmoni. Tillsammans kan vi försäkra hans befrielse och fortsätta vårt arbete på Jorden. Tillsammans kan vi förflytta berg! Tillsammans kommer vi att ta bort allt som är ONT och KORRUPT från Jordens yta. Mänskligheten kommer att leva i fred i den Nya Tidsåldern som nu kommer.

Ja, jag vet att det är hårt arbete nu då en hel del begärs av dig Veronica. Belöningen för ditt kämpande kommer att leva för evigt i historien och i människors sinnen. Ni, mina vänner, är de människor som valdes att genomföra detta arbete. Det är därför ni kommit samman på Jorden vid den här tiden. Ni kommer att leda vägen och året 2014 kommer att bli ihågkommet som året då Ljuset vann slaget och de Mörka besegrades och togs bort för alltid från Jordens yta. 

Många av dem kommer att välja att lämna planeten. Många kommer att avaktiveras så att de aldrig mer kommer att kunna, genom död och förstörelse, skada någon annan planet i ert solsystem. De får aldrig mer tillåtas att infektera någon art med sin ondska och sin onda livsstil. Sanningen, mina vänner, måste mötas och lärdomar måste läras. Aldrig mer kommer ni att tillåta ett övertagande av er planet.

 Båda sidor av livet önskar tacka dem som har donerat pengar för inköpet av Centret på Irland. Var snälla och fortsätt med att hjälpa om det är möjligt. Centren runt om i världen kommer att förses med människor som arbetar för folket. Detta är de steg som måste tas för att befria er alla. De kommer att ha information att dela med sig av och ge vägledning och hjälp som kommer att behövas när ni går in i den Nya Tidsåldern av upplysning.  Ni måste LÄRA OM allt det som Kabalen har försäkrat sig om att ni lärde er, kliva ut ur det tredimensionella tänkandet och sättet att leva. Tillsammans skall ni gå vidare i sanning och ljus, in i en värld där fred och kärlek inte bara är något man talar om utan MAN LEVER DET också. Detta är vårt syfte. Är ni med oss i detta?

Min kära, alla dessa problem har skickats till dig för att pröva dig. De gör det, men du kan och kommer att höja dig över dem. Dina vänner finns där för dig. De var utvalda. Gå framåt i säker vetskap om att du kommer att gå din väg med värdighet i ljus och kärlek. 

Alltid vid din sida, din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.

4 augusti 2014

03.08.2014


Montague Keen, 3 augusti 2014

Veronica, min kära, ditt arbete med Andrew (Bartzis) har visat sig vara framgångsrikt. Det avslöjar en sanning som förklarar allt det som har förvirrat och förbryllat människor i åratal. Jag sa ju att augusti är månaden för avslöjanden. Snart kommer du att se hela bilden. Du kommer att veta vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja allt det som är mörkt och korrupt.  Kabalens planer har inte varit framgångsrika. De har inte tillåtits att starta ett tredje världskrig.

Ja, min kära. Det är sant att krigsskepp har flyttats på planeten Jorden och placerats där de inte kan göra någon skada och även skepp från USA, England, Tyskland, och naturligtvis Israel. De kommer inte längre att tillåtas att användas för att utkämpa krig i deras ansträngningar att än en gång åstadkomma världsdominans. Jag säger er nu att INGEN RAS KOMMER ATT DOMINERA ER PLANET! Det kommer inte att tillåtas. Alla människor på Jorden måste leva i fred. Detta kan inte ändras, för detta är PLANEN.

Det finns några utomjordiska människor som stöder regeringar som har mörka avsikter, men de kommer inte att lyckas. Den Gudomliga Planen står fast och ingenting kan förändra den, och vårt arbete på båda sidor av livet kommer att säkra detta.

Vår stora tacksamhet går ut till alla dessa underbara människor som har blivit vad vi ser som en Armé av Ljus som arbetar på leylinjerna för att säkerställa att energin frigörs. De kommer att ha sin plats i historien och de förtjänar det. De gör ett gediget arbete. En dag kommer de själva att se hur viktigt deras arbete varit. Att aktivera leylinjerna är det viktigaste arbete ni kan göra vid den här tidpunkten. Ni räddar er planet. 

Jag är medveten om hur bekymrad du är, min kära, när du ser slakten på ett ädelt och fredligt folk (i Palestina). Vad säger detta om dessa som du blev ombedd att ha förtroende för? Detta är deras Plan för att ta över er värld. Alla som håller tyst och blundar för denna slakt är lika skyldiga som dem som fäller bomberna!  Det som regnade ner på dessa stackars oskyldiga människor är REN ONDSKA! Detta är ett övertagande: de vill ha allt, och det inkluderar er. 

Vägra vara en del av detta och visa dina känslor tydligt. Vägra att hjälpa dem att ta över mänskligheten. Vägra att bli ett mänskligt offer. Köp inte in er i något av deras paket av rädsla som de kommer upp med härnäst.

Ebolaviruset utbrott var noga planerat. Avsikten är att skapa RÄDSLA så att de kan plocka bort ännu fler av er. Sådana ”utbrott” är väl planerade i förväg och läggs in i tiden så att ni tar ögonen från vad de gör. De som är oupplysta faller för detta varenda gång. Sluta upp med att vara ett FÅR! Undersök saken och ta ansvar för det. Knep som detta har alltid fungerat tidigare men ni är medvetna om deras spel numera.

Många av er har donerat pengar till fonden som kommer att hjälpa oss att sätta upp Centers i er värld. De kommer att hjälpa er igenom de svåra tiderna när allt som ni tagit för givet idag inte längre blir tillgängligt för er. Ni måste lära er att bli självförsörjande under en tid, tills ni kommer sammans och skapar FRI ENERGI, och kan odla er mat etc. Du måste lära dig att leva utan de saker du idag tar för givet. Denna förändring är på väg och du kan inte gömma dig från den för den har redan börjat. Veronica har hittat de rätta personerna som har tillräcklig kunskap för att kunna ge råd om alla aspekter av livet i ljuset.  Var snälla och hjälp henne när det är möjligt!

Vakna upp till det faktum att allt ni får höra på TV och läsa om i era tidningar är utformat för att hålla er i sömn och rädsla. Ni befinner er i en situation av OSS och DEM. 99 % är ledda vid näsan till undergång och destruktion av de 1 %. Hur kan det vara så?

TV är deras metod för kontroll. Den drar in dig och infekterar ditt sinne och dina tankar. TV styr dig i både tankar och handling. Den visar dig vad du behöver i ditt liv och ”vad du inte kan leva utan”. Den gör dig blind för vem du är och vad du egentligen är kapabel till. Du blir en i Horden: alla sjunger från samma notblad. Som en mus i ett hjul så springer du ständigt men du kommer aldrig någonstans.

När du vaknar upp till vem du är och vad du är kapabel till så kommer du att förundras över att så få kunde ha förstört så mycket på Jorden. Några av er faller fortfarande för deras lögner och tillåter dem således att diktera hur er värld skall styras. Allt i den felaktiga uppfattningen att deras marionetter har ert bästa för ögonen. Men så är det inte! Det är dags nu att sluta upp med att vara ett får. 

Du blev förvånad, den här veckan, att få veta att den Romersk-katolska kyrkan är JUDISK. Jesuiterna är också judiska. Så judar har gömt sig bakom olika etiketter under 2 000 år! Fråga er själva vad alla krigen handlade om? Det enkla svaret är: det krävs ett blodbad för det. Den energi som ligger i RÄDSLAN i krigssituationer är syret i livet för dem som kontrollerar er värld. Det viktigaste ni alla måste ta in är att DE INTE KAN GÖRA DET UTAN ER!  

Ta tillbaka er makt – det är er planet!

Ni är nu på väg till frihet och ljus. Förbered er för det. Tänk på att ni kommer att överleva när alla strukturer som ni för närvarande accepterar som en del av livet plötsligt försvinner. Ni kommer att skapa nya strukturer, men det tar tid och tålamod.  Sådan vägledning hoppas vi kunna förse er med genom våra Center. Båda sidor av livet arbetar tillsammans för att skapa en bättre värld för alla. Vi kommer aldrig att överge er.

Min kära, försök att ta dig tid till att vila. Jag ber er alla att sända kärlek och beskydd till en som hålls av Mörkret. Min kärlek är alltid med dig. Din beundrande Monty. 

Vänligen titta på följande video:

 http://montaguekeen.com/page122.html

för den innehåller viktig information!

Översättning Gertie Dahlberg.