Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

24 november 2014

23.11.2014


Montague Keen, 23 november 2014


Jordens energi har intensifierats och den påverkar många av er. Era kroppar blir omgrupperade.  Det är nu nödvändigt för er att flytta ut ur det tredimensionella tänkandet och livsstilen. De som försökte ta över er planet gör sitt allra yttersta för att hålla er kvar i 3D. Ni fick en klar bild av hur deras kontroll fungerar den här veckan genom Bradley Love: NYCKELN TILL VÅRT SLAVERI ÄR SEXUELL ENERGI! (Ni finner den på websidan: What's the 'real' truth? )

Jag uppmanar er att noggrant läsa, och läsa igenom igen, den information som finns där. Ni kommer att se att den stämmar med vad jag har försökt förmedla till er, att det är dags att se sanningen i vitögat. Ni har varit offer för det största bedrägeriet i Universums historia! Att blunda för det kommer inte att få det att försvinna. Detta är någonting som alla måste ta itu med. Det påverkar varje man, kvinna och barn på Jorden.

De som gjorde ett falskt inträde till planeten Jorden för ca 2 000 år sedan och bestämde sig för att ta över planeten, har nu sänt ut ett budskap att förbereda för att lämna på samma sätt därför att det skulle bli alltför farligt för dem att stanna kvar på Jorden. De har packat allt det guld och de juveler etc som de har plundrat Jorden på under åren. De vet att de inte kan stanna kvar på Jorden för ljusenergin är för stark för dem nu och de kan inte behålla sin form. Livet blir allt svårare för dem för varje dag då fler av er omfamnar ljuset och sanningen.

Vi har arbetat på deras metoder för att hålla kontroll, så de tappar nu mark snabbt. Deras trollkonster blir alltmer uppenbara och de har inget konstruktivt att säga, och även de kommer så småningom att se ljuset. Allting förändras snabbt, alldeles för snabbt för Kabalen att klara av. De som säger sanningen blir obarmhärtigt attackerade. Var snälla och skicka ljus och kärlek till dem. Det är inte lätt att kliva över balustraden och tala ut för att hjälpa era medmänniskor att överleva i kärlek och ljus. Kabalen i UK och USA har planer på att skapa fler false-flag-händelser för att försöka skrämma er till underkastelse. De kommer att låtsas att ni har blivit attackerade av utomjordingar!

Den false-flagg-händelse som gjorde att tvillingtornen bombades övertygade världen om att USA var under attack. Det tog tid för människor att inse sanningen. Vi här i den andliga världen tittar noggrant på vad de har för sig. Vi kommer att varna er i tid. Kom tillsammans som en och kombinera era energier för att bekämpa den Mörka Kabalen. Ni vill alla leva i fred, nu har ni möjlighet att skapa harmoni och utrota all korruption för evigt. Aldrig mer kommer planeten Jorden att falla i orätta händer. Vi lägger saker på plats för att säkerställa detta.

Ta fasta på möjligheten att komma samman och upptäck hur ni skulle vilja att livet på Jorden skall vara. Fri energi, näringsrik mat, rent vatten och fred överallt. Allt detta kan bli verklighet. Vartenda land har sina experter och när de delar med sig av sina kunskaper så finns inga gränder längre!

Här i andevärlden ser vi tydligt hur det kommer att fungera. Vi kommer att vägleda er varje steg på vägen, för detta är en kombinerad insats. Snart kommer ni att öppna er för det faktum att ni inte är – och aldrig har varit någonsin – hjälplösa överlevare. Ni kommer att bli de varelser av Ljus som ni egentligen är, kapabla till så mycket mer än ni kan föreställa er just nu.

När all den mörka indoktrineringen stoppas kommer det att ta lite tid att anpassa sig och sedan kommer livet att bli som ett enda stort äventyr när ni utforskar ljuset. Ni kommer aldrig att se tillbaka på de gamla, mörka dagarna igen. Vi lägger så mycket på plats för er, förbereder er för den Nya Eran av ljus som nu påbörjats. Hur snabbt detta går ligger helt i era egna händer. Allt ni behöver göra är att vakna upp och se sanningen, att se allting som det är och inte som ni fick lära er att det var.

Arbetet med leylinjerna måste fortsätta. Dess betydelse kommer att bli uppenbar även för tvivlarna. Varje stund ni lägger på att arbeta med leylinjerna, både gamla och nya, gynnar er värld på ett sätt som ni just nu inte kan föreställa er. Även från bekvämligheten i era fåtöljer kan ni visualisera leylinjerna och medvetet förlösa den gudomliga energin till er planet.

Acceptera inte någonting som en sanning förrän ni undersökt det och känn tillfredsställelsen i att kunna acceptera den. Propaganda är planerad som sedan skall matas ut till allmänheten på varenda TV-station och alla tidningar i världen. Ni bör kunna känna igen lögnerna vid det här laget och vägra acceptera dem. Ni är inte längre fåren från det förflutna. Ni kan inte bli lurade lika lätt nu och ni håller på att göra historia! 

Sänd ut kärlek och ljus till alla dem som hjälper er alla att gå vidare in i Ljuset. Att avslöja den mörka kontrollen är ett enormt ansvar, så de behöver ert stöd. De arbetar i många delar av världen med ett enda mål i sikte – att rädda mänskligheten och planeten Jorden!

Ja, Kabalen kämpar för sin existens. Så de angriper allting inom synhåll som exponerar dem. Men det kommer snart att vara över och alla attacker upphör. Folk kommer att kunna samlas utan rädsla och tillit och förtroende mellan människor kommer att återvända till världen.

Notering från Veronica

Khartika Gunawan kontaktade mig angående sin nya bok. Det låter bra: ”THE MULTIDIMENSIONAL TRAVELER, FINDING TOGETHERNESS”.

Vi blir snart multidimensionella resenärer, så att hitta samhörighet är ett absolut måste. Vår framtid ligger i våra händer. Låt oss förbereda oss för den och välkomna den med öppna armar.

Min kära Veronica, vi bereder vägen framåt och du kommer att veta när stunden har kommit.


Som alltid din beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

18 november 2014

16.11.2014


Montague Keen, 16 november 2014

Detta är tiden för avslöjanden, min kära. Det finns inget gömställe på Jorden vid den här tiden för stora förändringar. Endast de som lever i rädsla håller sig kvar i 3D på grund av att de är rädda för förändringar. Det finns också de som aldrig lärde sig att öppna sina sinnen för alla under på planeten Jorden, de som aldrig ställde frågor, såsom varför mänskligheten inte arbetar tillsammans som En mänsklighet, eller vem som skapade uppdelningarna såsom i religioner, för att separera och orsaka misstänksamhet och kontroll.

Andra ger er detaljer om vad som bestämdes vid sammankomsten i Nicea. Förstörelsen av livet på Jorden började där. Alla bevisen finns dolda i Vatikanen. När bevis upptäcktes från havet i Irak förklarades krig och instruktioner gavs till USAs armé att förstöra alla nyligen upptäckta, forntida skrifter, ifall sanningen om civilisationen någonsin kom ut. Det är svårt för mänskligheten att förstå och inse det faktum att Vatikanen predikar kärlek men praktiserar det exakt motsatta. Jag har sagt många gånger ”INGENTING ÄR SOM DET VERKAR VARA”. Allting ni har fått lära er, antingen genom utbildning eller genom era föräldrar, är absolut fel. Ni fick aldrig möjligheten att undersöka sanningen och därigenom träda in i ljuset.

Tiden för förhalning och uppskov är över. Beslut måste fattas. Höjer du sin vibration och rör dig ut ur ditt tredimensionella leverne (eller skall jag säga existerande) och går in i Ljuset genom att ta bort bojorna som håller dig fången? Bradley Love har förklarat det tydligt för er. Han har täckt allting. Du kan inte tvivla på något sätt att illusionen som skapats av era kontrollanter är precis det – en stor illusion. Det är mycket att vakna upp till, men det måste göras.

Veronica har många band över våra samtal efter att jag lämnade Jorden och gick över till andevärlden. Jag var chockad över att se utbredningen av korruptionen, ändå levde jag på Jorden omedveten om det mesta av den. John Mack talade också med Veronica om den förfärliga korruptionen han såg från den andliga världen, som även han var totalt omedveten om när han levde på Jorden (mycket intressanta band). Jag sa till Veronica då att Vatikanens dörrar måste stängas. För tio år sedan trodde hon inte att det någonsin skulle inträffa. Nu kommer ni att få se detta hända inom en inte alltför avlägsen framtid.


Er värld kommer att återhämta sig från allt som gjorts mot den. Alla de avtal som gjort med entiteter från andra världar kommer att bli ogiltiga. Ni kommer att starta upp på nytt med en rentvättad griffeltavla och ni kommer att undvika alla blindskär och fallgriper från det förflutna. Allting kommer att ske öppet. Mänskligheten kommer att leva i fred. De som inte här hemma på Jorden måste lämna den. Detta kommer att ske. Uppvaknandet kan inte stoppas, för det spelar ingen roll hur många hinder som sätts i dess väg, det kommer att ske ändå. Att gömma huvudet i sanden kommer inte att skydda dig. Detta är något som alla på Jorden måste inse och ta itu med. Att attackera budbäraren kommer inte att skydda dig. Faktum måste inses mycket snart. 

Är du tillräckligt öppen för att ta emot SANNING och UPPLYSNING och arbeta mot en värld av fred för alla? De som är av Ljuset behöver skydda sig själva då angreppen ökar och de kan komma från flera håll. Kabalen har skapat ett virus de kallar Ashtar Virus och det går in i många. Det hittar er svaga punkt och använder er (ISIS? Övers. anm). De kämpar för att hålla fast kontrollen och de accepterar inte en förlust särskilt lätt. Ytterligare ett bevis på deras desperation!

Kabalen har planerat övertagandet av Jorden under 2 000 år. De är inte glad över att tvingas acceptera förlusten och lämna er planet. För 2 000 år sedan hade de mänskligheten under kontroll och att leva i rädsla då bankerna skapade fler och fler problem för dem som försökte överleva. Deras laboratorier producerade virus för att angripa mänskligheten och de producerade även vaccinationer för att gallra ut befolkningen. Var finns er frihet att välja i allt detta? Ni betalar skatter som används till att förgifta ert vatten, er mat och er luft. Har ni någonsin på allvar tänkt över allt detta?

Återkalla ert samtycke till detta, som Bradley råder, och gör så varje dag. De kan inte skada er utan ert samtycke. Det är oerhört viktigt att nu förstår detta. Låt det bli ert första steg, att ta tillbaka kontrollen över era liv. Frihet kommer inte att överlämnas till er på en silvertallrik, ni måste förtjäna den. Framtiden kan bli allting du önskar att den skall vara. Så planera för den, arbeta mot den och förbered dig för den.

Irland är NYCKELN som kommer att låsa upp allting. Den stora förändringen börjar där och alla andra länder kommer att följa efter. Den sanna historien om Irland kommer att avslöjas och ta bort all kontroll från Kabalen. Det enorma antalet LÖGNER som ni har fått höra kommer att chocka och förfära er. Vi har bett om er hjälp att skapa Centers där nya metoder för producerande av mat och energi etc kommer att läras ut. Folk kommer att behöva glömma allt som de fått lära sig. De skall börja leva igen utan mästarna av svek och bedrägeri som kontrollerade varje aspekt av deras liv. Er framtid ligger i era händer, så ta hand om det med omsorg.

Den naturliga energin i er planet kommer att återställas. Vi har kunnat hjälpa er med att förlösa den fängslade energin från leylinjerna. Detta var det första steget för att ta tillbaka kontrollen. Se vad som har åstadkommits sedan ni frigjorde den energin den 2 februari!  Ert arbete med att frigöra den här energin kommer att få sin plats i historien om den Nya Tidsåldern av Upplysning. Var snälla och fortsätt med det arbetet, det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. När ni tar ansvaret i era egna händer så kan ni åstadkomma en hel del.

För varje dag lär ni er mer om hur ni har hållits under kontroll och hur varenda aspekt av era liv är kontrollerad. Om ni skulle läsa om sådan kontroll i en skräckhistoria så skulle ni inte tro att det vore möjligt. Nu ser ni hur skickligt det är gjort. Ni får höra att allt är gjort för er fördel – det är det absolut INTE. När mänskligheten säger NEJ till allt detta intrång i livet på Jorden, då kommer ni att få se kontrollen lyftas bort.

Har ni vad som krävs för att göra detta? Ni kan avsluta mardrömmen i livet på Jorden så som det levs nu. Ni är skyldiga era barn att se till att korruptionen tas bort och alla krig stoppas omedelbart. Bara sluta upp med att tro på deras lögner. Bli den du är. Vi tackar alla som delar med sig av sanningen till andra för att hjälpa mänskligheten att vakna upp. Ni är nästan där nu. 

Min kära, det var tufft. Det visar bara på precis hur desperata de är. Hjälp kommer från många håll. Du är aldrig ensam.

Som alltid vid din sida, din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

10 november 2014

09.11.2014


Montague Keen, 9 november 2014

Höj ditt medvetande och omfamna ljuset som strömmar in i er värld. Lämna det tredimensionella tänkandet i den Mörka Tidsåldern där det hör hemma. Gör allt du kan för att höja din vibration. Anslut dig, antingen det är genom meditation eller genom samtal med likasinnade vänner, till den Centrala solen och kombinera din energi med andra för att göra det. Kom ihåg att det alltid är mörkast före gryningen och din gryning väntar på dig. 

Ni är nu i mitten av slutspelet och hädanefter används både attacker och sabotage i ett försökt att hålla er fängslade i en tredimensionell existens. När ni öppnar upp er för ljuset kommer ni att se att all hjälp ni behöver redan finns på plats. Det behövs bara att ni ber om hjälp så finns den där.

Den sanna bilden av Vatikanen framträder nu för varje dag. Ni kan inte längre ha några tvivel om vem som har styrt er värld, och hur de gör det. På grund av informationen som nu finns i det offentliga området så förlorar de sitt grepp om mänskligheten. Ännu viktigare, de kan inte längre hålla sin jordiska, fysiska form. Många av dem måste nu gömma sig för insyn.

Ratzinger tvingades avgå därför att han inte längre kunde hålla sin form. Han är fortfarande mycket aktiv i att försöka hålla kontroll i Vatikanen. Jag har tidigare visat er hur det gick till när de kom ner till planeten Jorden, ändrade på hela er historia, tog över allting överallt och planerade den Nya Världsordningen. De måste använda samma metod för att dra sig bort från Jorden. Faktum är att det har gått ut en order om att de behöver förbereda sig för att använda samma metod för att lämna Jorden. Vissa av dem vägrar att acceptera sitt nederlag och kommer att gömma sig i hopp om att en dag kunna återerövra planeten. Detta kommer inte att tillåtas hända. Materiella rikedomar kommer inte att rädda dem.

Kärlek och sanning kommer att leda vägen framåt och föra samman människor för att skapa en värld som är fri från 3D-krig och fattigdomen som dessa medför. Ni har nyligen fått lära er hur ORD används i ritualer med svart magi och i domstolar etc. Ursprungligen samtalade ni telepatiskt med varandra. Det var normen i Lemurien och det garanterade fred och harmoni. Det var i Atlantis som ord blev en norm. Lögner och svek uppstod och er värld har aldrig återhämtat sig från denna förändring i sättet att kommunicera. De som tog över er värld har använt magiska ord sedan dess. (Bradley har gjort ett magnifikt arbete i detta ämne). Var noga med hur ni använder ord eftersom de har makt som varit dold för er. Var vakna och medvetna!

På grund av det ljus som nu flödar in över er planet så återvänder elementalerna. Ni har fått veta att de bara är sagor, men nej, de är verkliga. Elementalerna var en del av livet på Jorden och de har nu återvänt för att ta sin plats vid er sida i ljuset. Vatikanen är väl medveten om detta så de försöker förhindra det. De inom Vatikanen får nu lära sig att det finns en större makt än de själva. Första Skaparen har besvarat ert rop på att ljus och kärlek skall återställas. Allt som är mörkt och ont måste lämna er planet.

Det finns några på Jorden vars uppgift är att föra in frid och harmoni. De har funnit varandra och arbetar nu tillsammans. Även om de är på olika delar av världen avskräcker inte detta dem. De inkarnerade av denna anledning och har ägnat sina liv åt att uppnå detta mål. De är urgamla själar vars erfarenhet är nödvändig för detta arbete. Var och en av dem vet vem de är, de känner till sitt uppdrag, och de är fullt medvetna om hur er planet invaderades och togs över. Deras avsikt är att rätta till detta. De vet vem jag är och varför jag arbetar från den här sidan av livet för att hjälpa dem att uppnå sina mål. 

Vi kommer att befria mänskligheten från de fängelsegaller som blir alltmer synliga ör varje dag som går. Restriktioner för livet på Jorden multipliceras också för varje ögonblick och era rörelser begränsas och övervakas. Ni har blivit lurade till att ge upp så mycket, och ni gjorde det utan att ifrågasätta!  Gå inte i sömnen in i fler restriktioner!

Se fram emot en framtid på Jorden där livet kommer att bli harmoniskt. En värld utan chemtrails och kemikalier i både vatten och mat. Allt kommer att växa fritt utan kemikalier. Ni kommer att lära er ett nytt sätt att leva. Det kommer att bli fri energi. Allt detta kunde ha varit ert för många år sedan, men Vatikanen förhindrade det för att hålla er under kontroll och stress. Pluggen kommer att dras ur för allting som Vatikanen kontrollerar. Så ni måste förbereda er för detta genom att själva göra era undersökningar. Vi hoppas på att kunna skapa Centers av högsta klass för att fritt ge hjälp och råd för nya sätt att leva och producera mat mm. Med er hjälp kan vi åstadkomma detta.

Veronica och jag har arbetat tillsammans under många livstider och vi återkommer när vi blir ombedda att göra det. Detta gäller även för många av er som befinner er i världen just nu. Vi har förenats många gånger och vi känner igen varandra varje gång.

Jag var lycklig över att kunna ta med Veronica och hennes vän till Lemurien två gånger den här veckan. Det existerar fortfarande på en annan existensnivå. Ni har varit förblindade för så mycket och det kommer att bli så spännande för er att utforska allt som var dolt för er. Allt kommer att öppnas för er när ni tar bort alla 3D-begränsningar och kontroller och restriktioner och får njuta av den frihet som detta medför. Sänd kärlek och ljus till dem som ännu sitter fast i den tredje dimensionen, för de är för rädda att titta utanför den.

Tillsammans, min kära, skall vi hjälpas åt att föra in kärlek och ljus till er värld. Kärleken dör aldrig. Den fortsätter att blomstra och stärkas när livet går vidare.

Vårt arbete går också vidare. Alltid din beundrande Monty.Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

4 november 2014

02.11.2014


Montague Keen, 2 november 2014

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL - INTE GENOM DINA ÅSIKTER!.
(Anon)

Mina vänner på planeten Jorden, jag ber er att ta er tid att tänka på er position. Det är viktigt att ni alla förstår fullt ut vad ni står inför. Ni måste alla spela er roll i uppgiften att rädda mänskligheten och er planet. Det finns tillräckligt med information tillgänglig för att ni skall kunna uppfatta vad det är som görs av dem som önskar ta över er planet. Blunda inte för den mycket allvarliga situation ni befinner er i. Atlantis och Lemurien misslyckades med att vidta nödvändiga åtgärder och fick ta konsekvenserna av det. Lyssna på era hjärtan och själar, inte på trollen som försöker hålla er kvar i en tredjedimensionell värld. De kommer att en dag få ta konsekvenserna av sina handlingar – att försöka hålla kvar mänskligheten i den tredje dimensionen är ett brott!

Bevis på deras korruption visas nu varje dag. Det ligger i ert eget intresse att utforska detta och ta de steg som behövs för att frigöra själar från sådant slaveri. Fängelsegrindarna har öppnats – har ni modet att bli fria? Era själar skördades vid dopet, ta dem tillbaka! Det är er rättighet. Ni är själva ansvariga för er egen själ. De beslut ni fattar nu är för evigt. Var snälla och tänk över detta allvarligt. Det fordras mod att stå upp och bli någon att räkna med. Har ni modet som krävs för detta?

Kampen för att ta över er planet rasar runt omkring er. Har ni ögon att se detta? Att blunda för det är inget alternativ. Det kommer inte att försvinna. För varje dag som går så ser de som är uppvaknade tydligare vad det är som sker och kommer samman för att göra motstånd mot det och det hjälper er andra att förstå vad ni står inför. Ta tillbaka er makt! Använd er makt och sluta upp med att vara slavar. Förbered er för att göra förändringarna som skapar en framtid som skall respektera allt liv på Jorden.

När de korrupta faller (och det kommer de att göra) är ni då redo att producera mat och allt som är nödvändigt för att upprätthålla livet på Jorden? Med ert stöd kommer våra Centers att göra detta, men det kan inte göras utan er hjälp. Veronica är medveten om de åtgärder som de korrupta förbereder sig för att ta för att hålla sig kvar vid makten. Forntida demoner används för att stjäla frekvenser och hålla sig fast vid dem. De kan använda många former för att attackera, såsom djur t ex.

Människor är inte medvetna om sådana möjligheter och avfärdar dem helt. De har använts i alla tider med stor framgång. Att ignorera dem är inget skydd för er. Livet på Jorden har blivit riskfyllt. Undersök sätt att skydda er själva och de runt om er. Jorden är katalysatorn. Andra planeter är beroende av att ni fattar de rätta besluten. Många själar har återvänt från Atlantis i hopp om att de kan förhindra att en sådan katastrof händer igen. De tar kontakt med Veronica från så många länder: Kanada, Spanien, Österrike, Holland, Ryssland etc.

Förstå att sport, musik, TV, filmer etc alla är utformade för att hålla er sovande och kontrollerade. De har använts som fängelsevakter och ni har njutit av fångenskapen fram tills nu. Nu har era ögon öppnats och ni vill bli fria. Era fångvaktare har haft hundratals år på sig för att förbereda sig för övertagandet. Ni, å andra sida, har just nu vaknat upp för det och ni måste vidta åtgärder. Informationen finns där, så ni kan inte åberopa ovetande. Det finns goda och bra människor där ute som ger av sig själva för att hjälpa er att vakna, för att rädda era själar och er planet.

De som påstår att jag skapar rädsla kommer verkligen att få lära sig vad RÄDSLA är för något om övertagandet någonsin blir av. Det är alarmerande att se att Ebolaviruset har kommit in i så många människor som nu blandar bra information med oriktiga och vilseledande uppgifter. Många av dem var betrodda, men nu kan man inte längre lita på dem. Det är en kamp för sinnet. Var medvetna och uppmärksamma på det. De korrupta använder alla vapen till sitt förfogande. Deras arsenal ä enorm.

Ni har blivit medvetna om hur ord används och hur svart magi används varje dag. Den är kraftfull och det har varit deras valda vapen under århundraden. Veronica fick uppleva det nyligen och lärde sig hur effektivt det var. De som styr över er värld har agenter och sändebud som agerar när de får order om att göra det, och de kommer att gå hur långt som helst för att kunna sitta kvar vid makten. De får inte känna varandra, för det skulle försvaga kontrollsystemet.

Ni måste förstå allt detta så att ni kan skydda er själva. Jag är en av tolv på vad ni kallar den andra sidan av livet. Vi är Nätverket. Vårt uppdrag är att skydda planeten Jorden. Veronica har träffat mina kollegor i Nätverket och hon vet att vi kommer att fungera som rådgivare vid Övergången. Detta är vår önskan. Vi kommer att kunna visa oss själva och tala fritt med er så snart kontrollen som binder er kommer bort. Då blir allt möjligt och allt kommer att avslöjas. Kampen för era själar är obeveklig. Om man vinner hela världen men förlorar sin själ är man ingenting.

Mina budskap har blivit mer seriösa. Vi behöver att ni vaknar upp till er svåra situation. Kärlek, och endast Kärlek, kommer att hjälpa er. Kärlek för era medmänniskor. Medkänsla för dem som lider på grund av Kabalens önskan om krig. Sänd kärlek och ljus till hela mänskligheten, speciellt till de själar vars frekvenser har fångats av härskarna på er planet. De behöver er hjälp för att bryta sig loss. Använd er meditation till att skicka dem kärlek och ljus. Vi behöver er hjälp för att befria dem. Kom tillsammans som aldrig förr och arbeta mot att befria mänskligheten från slaveri.

”Ingenting är som det verkar vara”. Vanligtvis är det tvärtom. Acceptera inte blint vad ni får höra genom TV etc. Det är ofta inte sant. Sluta vara marionetter!

Min kära, vi närmar oss. Saker och ting öppnar sig snabbt nu. Din arbetsbelastning ökar dagligen. Försök att vila dig. Det är svårt att ta hand om allting men folk kommer att förstå.

Vi finns alltid här för dig. Som alltid din beundrande Monty.


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L