Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

29 december 2014

28.12.2014


Montague Keen, 28 december 2014

Livets hela struktur, såsom ni känner den, håller på att falla isär. Den är nu exponerad. Förvirringen flödar över, för allt som ni trodde på blottläggs nu framför er: FALSKHET ända in i kärnan! Mänskligheten har varit offer för den största bluffen i Universums historia. Ni, mina vänner, är de som valts ut till att avslöja sanningen och få bort de korrupta från deras positioner och kontroll. 

Det är dags att se illusionen för vad den är och omstrukturera livet på Jorden för mänskligheten. De som tvingade sig in på planeten Jorden, manipulerade sin väg in i positioner av makt över hela världen och ändade på den sanna historien om människan för att den skulle passa dem själva, måste nu förbereda sig för att lämna Jorden samma väg som de tvingade sig in på den. 

De kan aldrig höja sin medvetenhet. De kommer alltid att stanna kvar i den tredje dimensionen. Det är därför de lägger ner så mycken möda på att hålla så många av oss som möjligt i 3D – alltid där för att tjäna dem. Tråkigt nog är många bland er för rädda för att engagera er i sanningen och flytta er framåt i utvecklingen. Ni har köpt in er i kontrollsystemet, så ni kanske måste leva ut resten av era liv på Jorden i 3Ds nivå. 

Kampen i rymden hålls fortfarande borta från er, men den kommer snart att bli synlig för alla. Striden om era själar är obeveklig, och detta är uppenbart för alla som är vakna. Många av er har bestulits på era frekvenser, men det är ni totalt omedvetna om! Det gör er helt kontrollerbara och underdåniga och detta gör det enkelt för Kabalen att använda er som slavar för att attackera dem som försöker att väcka upp er så att ni kan se kontrollsystemet.

Ni sålde era själar utan att förstå att ni gjorde det. Kabalen har planerat allting under de senaste 2 000 åren. Det enda de inte räknade med var UPPVAKNANDET som nu skett. De trodde inte att människor kunde höja sitt medvetande så att de skulle kunna se klart vad som hade pågått under så många år.

Allting på TV, i tidningar, er utbildning, er mat, vatten och luft etc har planerats för att hålla er kvar i den tredje dimensionen. All den historia ni fått lära er är osann – totalt falsk! Ingenting – och jag repeterar: ingenting – började i Östern. Det började i Väst. Denna ENDA sanning avslöjar att allt ni har lärt er är en fullständig fabrikation.

Kabalen uppfann religionen och de skrev Bibeln för att se till att ni accepterade deras konspiration. Kristus levde långt innan den romersk-katolska religionen någonsin existerade. Ingenting de påstod vara ”evangelium” är sant. De skapade en historia om Kristus som inte är sann: det fanns inget stall, inget kors och ingen nationalitet.

Stora ansträngningar görs på denna sida av livet för att rädda mänskligheten och planeten Jorden. Vi assisteras av välvilliga varelser från andra planeter och av uppvaknade själar på Jorden som ägnat sina liv åt just detta syfte. De, vars syfte är att hjälpa oss, har obevekligt attackerats med vapen som ni inte har en aning om. Kabalen har långt mer sofistikerade vapen än vad ni har kunskap om. Ni känner bara till skalära vapen och mikrovågsvapen etc.

När de inom Kabalen färdas någonstans så använder de inte metoder som är kända av människan. De kan förflytta sig i en hastighet som skulle få er att häpna – er okunnighet håller er på plats. Sanningen är att ni lever i en värld ni inte vet någonting om. Kabalen kan till och med läsa era tankar, så de är alltid ett steg före er. Tills ni vaknar upp och står tillsammans som ett kommer ni att fortsätta vara hjälplösa.

Det irländska folket har insett detta faktum. De har samlats för att göra de förändringar som krävs och de kommer att lyckas med det. Be för dem som försöker att leda er ut ur mörkret. En del går igenom de mest fasansfulla upplevelser, inklusive kemikalier i maten och vattnet, och även implanterade objekt. 

Godartade objekt kan användas för att implantera mörka energier såväl som tankar och objekt som är helt främmande för den berörda individen. Dessa människor behöver er hjälp för de kämpar för att bryta sig loss från denna mörka kontroll. Så snart ni har tagit tillbaka kontrollen över er planet, och tar bort allt som är mörkt och korrupt, så kommer allting att bli återställt.

Befria er från kontrollens bojor! Kom ihåg att Kabalen inte kan existera i Ljuset, så stråla ut ert ljus och dela det med alla dem som bebor er planet. Då kommer ni att återställa fred på er planet. Detta är allt ni behöver göra. Kabalen är rädd för ert ljus, för det är kraftfullare än deras vapen. När ni gör detta så kommer vi i andevärlden att vandra bland er igen och hjälpa er att återställa harmoni.

Det var en stor insats från Kabalens sida för att förhindra vårt Center på Irland. De fruktar uppvaknandet hos det irländska folket och att de skall inse SANNINGEN OM VILKA DE ÄR. Centret måste ske eftersom det kommer att leda andra länder till att göra detsamma och komma samman och ta bort allt som är korrupt. Irland kommer att leda vägen. Vi kommer att ha Center över hela världen därför att människor kommer att behöva hjälp med att anpassa sig till ett helt nytt sätt att leva. 

Mina kollegor och jag här i den andliga världen önskar tacka alla dem som fortsätter att ha tro på mitt arbete med Veronica. Vi vet att det är nödvändigt och det kommer att fortsätta. Kärlek kommer att vägleda er på vägen framåt. Det finns ingen plats  för hat, för sådana attacker skadar själen. Din själ är evig, allt annat är tillfälligt.

Var beredda på att göra upp planer för när Kabalen lämnar Jorden. Ni måste vara redo att klara av röran som de kommer att lämna bakom sig. De kommer att förstöra så mycket de kan när de lämnar. Mänskligheten har förstört deras plan att ha en egen planet med endast några få människor till att tjäna dem – en planet utan ”värdelösa ätare”. Sedan skulle de ha kunnat leva i sin riktiga och sanna form utan behov av att hantera en människoliknande kropp. De skulle bara kunnat vara sig själva, fria att se ut som de som de egentligen är. 

År 2015 är på väg att börja. Kommer du att ta ett beslut att sprida ljus och kärlek till alla inom mänskligheten? Kommer du att stå tillsammans med dina medmänniskor för att ta bort allt som är mörkt och korrupt från Jorden? Gör allt du kan för att hjälpa till att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. För en framtid som är fri från korruption, borttagande av skadliga kemikalier i mat, vatten och luft och mediciner och så vidare? Börja göra upp planer för hur du skulle vilja att livet på Jorden skall vara.

Får jag be er förstå att Veronica går igenom en mycket svår tid just nu när hon måste handskas med både attacker och sömnbrist. Hon oroar sig för vänner som hållits fängslade av Kabalen. För detta är Kabalens sista uppträdande, och de slår mot alla som de anser står i vägen för dem. Striden har blivit ganska så ondskefull. 

Sänd kärlek till den man som kämpar för att befria sig själv från Kabalens bojor. Han valde att få uppleva mörkrets djup innan han återvände till Jorden för att han skulle kunna känna empati för andra som upplevt detsamma. Se fram mot framtiden som du håller på att skapa. Se till att den kommer att bli fridfull och harmonisk för alla som bor på Jorden. 

Mitt hjärta går till dig Veronica för jag vet vad du går igenom. Det är inte lätt. Det är en svår och smärtsam väg, men vi kommer att uppnå det vi föresatt oss att uppnå. Vi är tre i ett och när en är sårad är alla sårade. Detta kan inte ändras på, för det har varit så sedan innan tiden började. Vi tre har arbetat framgångsrikt tillsammans under många livstider och vi kommer att fortsätta att göra det.

Vi omger dig med kärlek och ljus, min kära.

Som alltid din beundrande Monty!
  

Översättning Gertie Dahlberg.
Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

22 december 2014

21.12.2014


Montague Keen, 21 december 2014

Veronica, min kära, det är hjärtskärande för mig att se hur du attackeras på så många olika sätt. Den smärta du har uthärdat under förra veckan orsakades av en allvarlig chock. Detta var oförutsett så du var inte förberedd. Det var tur att din vän stannade hos dig. Jag tackar henne för hennes vänlighet mot dig. Hon har bevittnad attackerna och kommer en dag att skriva om dem. Skälet till att attackerna har intensifierats är följande:

Striden mellan Ljuset och Mörkret har gått in i en ny fas. Kabalen kommer inte att lämna Jorden utan betydande motstånd och kamp. De kommer inte att besvara några diplomatiska invitationer att lämna Jorden på ett fridfullt sätt. Om ni tror att det inte finns ett krig just nu så kan ni inte vara längre från sanningen. Detta krig utspelas på varje nivå och kommer att bli mer synligt i en mycket nära framtid. Er himmel har ett tungt molntäcke på grund av tunga, kemiska ämnen som förhindrar varje tecken på rykten om vad som pågår.

Fråga vad de döljer från er! När himlen är klar, ta er tid att kolla in ”stjärnorna”, för starka rörelser kan ses som härrör från deras ytor. Lägg också märke till hur er måne ändrar form från tid till annan. När detta sker blir det molnigt mycket snart därefter.  Saker är inte vad de verkar vara och så har det varit under en mycket lång tid. 

Det finns olika arter som försöker hålla sig fast på Jorden. Jag vill inte nämna dem vid namn för jag vill inte skrämma er. Det finns arter som går omkring på Jorden som verkar var som ni, men så är det inte. Såsom de som har lyckats med att ta sig in i vårt hem. Veronicas vän kunde skydda henne från dem.

Ljusenergierna kommer att stråla ner till Jorden och de gör sig tillkänna för er då. Ni vet vad som måste göras. Ingenting kan stoppa detta skifte. De Mörke tjänarna kommer att försöka locka många människor till vad de säger är vänliga rymdskepp. Det är de INTE! De Mörka behöver själar för att fylla andra dimensioner och de kommer då att gå förlorade för mänskligheten. Delar av er värld kommer att förstöras på order av Kabalen. De vill skapa panik eftersom de behöver er rädsla. De kommer alltid att förvränga sanningen. 

Jag vet att det finns de som inte kommer att vakna upp, även när sanningen finns mitt för näsan på dem. Kabalen räknar med detta.  Se på symbolerna på era gator: skyltdockorna i butikerna med sina böjda horn. Dessa är tecken på odjuret – mitt framför näsan på er! Vad är budskapet bakom detta?

Fler och fler människor som vågat tala ut har låsts in, blivit mördade eller råkar ut för en ”olycka” - listan växer. Den mörka sidan försöker tysta er. De gör sitt bästa för att förhindra att sanningen någonsin kommer ut till er. De behöver hålla er fast i matrisen av den tredje dimensionens glömska. Återigen har de placerat ett nät över Jordens leylinjer. Planeten Jordens överlevnad beror på ert arbete på leylinjerna. Detta är av största vikt. Var snälla och fortsätt med det arbetet. Så småningom kommer ni att få se hur viktigt ert bidrag till planetens överlevnad har varit.

Kabalen kommer inte att lyckas, men de kommer att ta så många av er med sig som de kan. Ni måste vara jordade och ni kan inte göra detta med stängda ögon. Ni måste utveckla rutiner för att skydda er själva. Förena era hjärtan med Jordens centrum åt ena hållet och till Centralsolen åt det andra. Stig in i en pelare av ljus och anslut er sedan med himmel och Jord. Ingen med negativa energier kan gå in i ljuset så för in ljus i och omkring er själva på alla sätt ni kan. Ni kommer att flytta in i den femte dimensionens Lemuriska tidsålder som varit begravd i era minnen men nu skall blomstra igen.

 Jorden förbereder sig för stora förändringar, långt bortom din fantasi, för att föra er alla in i den Nya Eran, som är ett nytt dimensionellt tillstånd i ditt liv. Lemurien har aldrig lämnat Jorden, det försvann bara utom synhåll för er, bortom er uppfattning av det. Ni befinner er nu i slutspelet. Det innebär slutet på den långa perioden av slaveri som inte bara har förslavat alla levande varelser på Jorden utan även Gaia själv. Ni har nu en chans att göra skillnad. Så bli en del av denna frigörelse och upplev övergången som en förstahandsupplevelse.

Ni har var och en ett ansvar för hela mänskligheten och er planet. Följ med i förändringarna, arbeta med dem. Ni blir starka när ni går tillsammans och ni kan inte besegras. De inom Kabalen som vägrar att överge planeten Jorden kommer antingen att förbrännas eller förångas. Det kommer inte att vara en vacker syn, men det är deras val. Vi här i andevärlden tittar på detta krig. Det är brutalt till det yttersta. Kabalen har allt att förlora, så det kommer att fortsätta till det bittra slutet. Vi har fått se många offer på båda sidor. 


Förlåt mig för att jag för fram denna information vid den här tiden av lyckliga familjesammankomster, men förvarnad är i förväg beväpnad. Ni kommer att ha massor av tid att diskutera detta under julledigheten. Njut av den festliga säsongen eftersom den blir den sista i den här formen. Snart kommer ni att kunna firma er frigörelse från allt mörker.

Min kära, du är fortfarande väldigt skör. Ta hand om dig och försök att ta en paus ibland för du är under sådan stress. 

Vi är alltid med dig. Din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

8 december 2014

07.12.2014


Montague Keen, 7 december 2014

Ni kommer närmare ert mål för varje dag som går när de korrupta och deras lika korrupta metoder har avslöjats. Ni kan inte känna något tvivel nu när det gäller dessa som har hållit mänskligheten i slaveri. De gör sitt yttersta för att lura er så att ni skall fortsätta att tjäna dem. Den makt de har är något de har tagit från er.

Ni är nu framme vid ett vägskäl. Ni måste göra ett val: slageri eller frihet. De ser er som ”värdelösa ätare” (Henry Kissinger). De föraktar er, för dem är ni här endast för att tjäna dem. Allting de har, har de tagit från er, och ni har tillåtit dem att göra det.

De som har vaknat upp på Irland går ut på gatorna den 10 december. Lyssna på deras upprop, det kommer direkt från hjärtat… Denna dag kommer irländarna att resa sig.

On the 10th of December Ireland with Rise

Varje land i er värld kommer att följa efter Irland. Alla som har vaknat upp bör vara med irländarna andligt sett, för de marscherar för att leda mänskligheten ut ur förtryck. Den 10 december skall mänskligheten GÅ SOM EN för att kräva avlägsnande av allt som är korrupt. Detta är det första steget som ni har väntat på. Irland kommer att leda vägen!

Det skulle ha varit bra om vi haft det irländska Centret tillgängligt, men på grund av falska anklagelser och avsiktlig blockering så fanns inte de nödvändiga pengarna tillgängliga. Så vi skall försöka att finna en annan lämplig byggnad. Så härda ut med oss, vi kommer att lyckas, detta är alldeles för viktigt för att överges.

Det genetiska nätet kallar alla dem på Jorden som är utan själar att förbereda sig för att samlas och ge sig iväg härifrån. De står inför utrotning om de stannar kvar här. De kan inte ta med sig alla de rikedomar de har förvärvat på Jorden, så de kommer att lämnas kvar. Ni tillät dem att nästan ta över Jorden helt och hållet, och de använde alla tänkbara sätt att förhindra ert uppvaknande. Människor har använts på ett grymt sätt för att ge falsk information om att allting är bra. Några sade till och med att ett rymdskepp skulle komma för att samla in er och ta er till Ljuset. Men NEJ, DETTA ÄR INTE SANT! 

Kom ihåg att era förtryckare har en teknologi som är okänd för er. De kan gå in i sinnet hos dem som de tycker att de kan använda. De vill bli av med er för de önskar bara ha kvar de själlösa som de vill skall bebo Jorden. Den skatt du betalar till dem används för att betala förgiftningen i era vatten, i er mat och även i luften ni andas. Sedan DÖDAR de er med vacciner och mediciner när du blir sjuk av alla dessa gifter. Ni måste vakna upp och inse detta. Ni betalar dem för att förstöra mänskligheten så att de kan ta över er planet.

Slaget om planeten Jorden har nått ett kritiskt skede och ni måste ta ställning. Första Skaparen kommer att bli involverad för första gången i mänsklighetens historia. Det finns de på Jorden som behöver ert stöd. Glöm ras eller religion, det är mänskligheten i sin helhet som behöver överleva. Vi kan inte ge er alla detaljer för det skulle lämna Veronica och dem som hjälper henne sårbara för angrepp. Hon har redan lidit av alltför många attacker som det är.

Kabalens borttagande var planerad och det behövdes att de rätta personerna återvände till Jorden med sinnen som är öppna för förstörelsen och övertagandet av planeten Jorden. Det finns de på Jorden vid den här tidpunkten som ännu inte har visat upp sig själva. När de gör det kommer de inte att lämna er i något som helst tvivel om vem de är. Allting kommer att ske när tiden är rätt.

Vi i den andliga världen kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa er att övervinna era förtryckare. Vi kommer sedan att hjälpa er att skapa en värld utan konflikter. En värld där tanken blir en norm, precis som det är här. Ni har mycket att lära. När ni kommer ut ur kontrollsystemet och inser att ni är varelser av ljus så kommer ni att förstå att ni är kapabla till så mycket mer än ni kan föreställa er just nu. 

Det skall bli så spännande för er att lära er vem ni verkligen är. Se fram emot framtiden. Ni kommer snabbt att glömma bort det nuvarande livet med all dess dysterhet, fördömande och kontroll. När kontrollnätet är lyft så kommer Jorden att återgå till att vara den vackra planet den var innan den togs över.

Människorna börjar känna igen dem som inte är mänskliga, de som bara verkar vara människor, de som är utan själ eller empati av något slag, och de som kan döda tusentals människor utan tanke på det. Ni bevittnar detta om och om igen. RÄDSLAN som detta skapar är det syre som de behöver, för de frodas på mänsklig blodspillan. Mänskligheten underlättar detta behov utan att förstå att den dödar sin egen art. Tänk noga innan du accepterar att bära uniform. Se ärligt på vad som kommer att krävas av dig. Du kommer att bli ombedd att förtrycka eller eliminera dina medmänniskor. Vill du verkligen göra Kabalens smutsiga arbete? De går ALDRIG i krig eftersom du gör det för dem!

De som har makten har den endast därför att ni, folket, ger dem makten. NI är ansvariga för att ha satt dem vid makten. Ni är lurade av lojalitet för partiet etc. Ni måste lära er att tänka på er själva som människor, er lojalitet borde vara hos mänskligheten, inte hos ras eller tro. Ni kom in till den här världen utan etikett och DU ÄR FRI ATT FATTA DINA EGNA BESLUT. Etiketter prackas på dig och du accepterar dem av dåraktighet. Men ni kan alltid frigöra er själva och tänka själva och bestämma hur ni önskar uppleva livet på Jorden.

Denna tid är en tid av stora förändringar. Ta en positiv del i denna förändring. Er framtid beror på de val ni gör just nu. Låt kärleken till mänskligheten vägleda er.

Skicka kärlek och ljus till det irländska folket den 10 december då de på ett fredligt sätt strävar efter att ta kontroll över sitt land. Använd ORD, inte kulor. Det kan göras. Det är dags nu för handling.

Irland är nyckeln som laser upp allting!

Detta är en svår tid för dig, min kära. Jag är alltid vid din sida.

Din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

2 december 2014

30.11.2014


Montague Keen, 30 november 2014

Själva strukturen i Vatikanen håller på att kollapsa, och med den all den KORRUPTION som har hållit er värld i fångenskap. Ni ser nu igenom deras lögner och kommer inte att falla offer för deras uppvisning av ödmjukhet och omsorg, särskilt vid denna tid på året.

Julen, såsom de skildrar den, har ALDRIG HÄNT! Det har aldrig funnits någon Jesus som föddes i ett stall. De skapade den sagan vid mötet i Nicea. Det fångade folkets fantasi och användes för att etablera en religion. Dock fanns det helt säkert en Kristus. Han föddes inte genom en människa utan materialiserades på Jorden och färdades runt världen och undervisade. När tiden var den rätta dematerialiserades han och lämnade Jorden.

Det fanns inget KORS, eller någon död, och det vet ni!

I forna tider var människor förenade med Universum på alla sätt. De förstod hur det fungerade. De var så mycket mer avancerade än vad ni är idag. De hade en koppling till livet efter detta och de hade en förståelse av livet, det som Rom ansåg måste förstöras. Rom använde våld för att ta bort all den kunskap som fanns vid den tiden och har kontrollerat er värld hela tiden sedan dess.

De som nu uppfattas som jesuiter är ättlingar till dem som tvingade sig in på er planet för ca 2 000 år sedan. De ställde om sina kroppar till mänskliga kroppar och ni lurades av det i tron att de var desamma som era. DE HAR EN ANNORLUNDA FREKVENS. Detta är det största misstaget som mänskligheten har gjort – och ni har lidit för det hela tiden sedan dess. Jesuiterna tog kontroll över allting: de skrev biblar för att det skulle se ut som om de hade en historia.

(Veronica: Fyra av dessa varelser kom till mitt hem i förra veckan. Jag hade en vän som stannade hos mig och som kan bekräfta detta. De kom för att orsaka rädsla och oro. De kändes igen för vad de var och de togs bort.)

Ni har fått lära er att allting började i Östern. Jag kan försäkra er att det inte var så! Allting är precis raka motsatsen till vad ni fått lära er. De behöver energin från krig för att kunna överleva. De predikar fred medan de samtidigt försäkrar sig om krig. De kontrollerar mänskligheten genom banksystemet. De skapade religioner som skulle stå i konflikt med varandra och orsaka problem som skulle försäkra att mänskligheten inte kunde agera SOM EN.

Nu ser mänskligheten Ljuset och är beredda på att komma samman som EN. Slutet på Roms härskande är nu i sikte. Folk håller precis på att vakna upp och se allt det lidande som orsakats av dem: genom virus som de producerar i sina laboratorier, genom vaccinationer och hela läkemedelsindustrin.

Livet på Jorden var aldrig menat att vara så. Tills ni känner igen SÄTET FÖR DOMINANS kan ni inte gå vidare. Rom behöver ER för att överleva – men NI BEHÖVER INTE DEM! De uppfann Helvetet för att försäkra sig om att de kan styra er genom rädslan för döden. Det fungerade, tills den dag ni började öppna era ögon och såg sanningen. Det finns inget sådant som ett helvete och nu är deras mörka styre nästan över. Ljuset håller på att avslöja sina planer på att rädda mänskligheten, för även vi har planerat framtiden, och den är en mycket annorlunda sådan än den som planerades av Rom.

Fred och harmoni måste återställas. När goda människor går in för det så kan det bli gjort snabbt. Fördjupa er inte i Roms synder, ni måste förflytta er snabbt in i en ljusare framtid för hela mänskligheten. Vi skall se till att alla kommer att överleva när allting som Kabalen kontrollerar upphör att existera. Ni behöver alla näring och livsuppehälle för att överleva. Era kontrollanter måste lämna Jorden och de kommer att göra det på samma sätt som de anlände hit till Jorden på. Ett upprop om detta har gått ut. De kan inte överleva i Ljuset, deras kroppar kommer att upplösas för de är inte som ni.

Jag vet att detta är mycket att ta ombord, men det är den absoluta sanningen om den situation ni alla befinner er i. Undersök vad jag säger och ni kommer att bli förvånade över vad ni hittar.

Ju mer arbete ni gör med att frigöra energin i leylinjerna desto bättre kommer livet på Jorden att bli. Fundera noga på vilken väg ni tar: går ni framåt mot ljuset med frid och kärlek eller väljer ni att stanna kvar i 3D med allt vad det innebär? Detta är ett beslut som måste fattas. Låt er inte vilseledas av dem som används till att hålla er kvar i 3D, de som fruktar livet självt, och som känner ett behov av att vara kontrollerade.

Mänskligheten som helhet kommer att gå in i ljuset. De har väntat i 2 000 år på att få återvända. Även om mycket görs för att förhindra ljuset så KAN DET INTE STOPPAS! De som motsätter sig det kanske försenar det lite grann, men de kan aldrig stoppa det. Alla lögner, attacker och till och med mord kommer inte att förhindra planeten Jorden från att flytta in i ljuset. När all press och strass tas bort kommer du att få uppleva livet på Jorden som era förfäder gjorde, med full kännedom om vem och vad du är. Du kommer att återförenas med dina medmänniskor från andra planeter. Livet kommer att avnjutas istället för att uthärdas.

Våra Center kommer att möjliggöra att allting faller på plats, precis som det skall. Det första måste vara på Irland, av skäl som du snart kommer att förstå. Alla de andra länderna kommer snabbt att följa efter. Vi var tvungna att dra oss ur köpet av byggnaden på Irland eftersom den hade förorenats av dem som försöker hindra våra planer. Vi tittar på andra byggnader för det finns många som skulle kunna passa vårt syfte. Pengarna som gavs så generöst finns på Stiftelsens bankkonto. De kommer att användas när tillräckliga medel finns tillgängliga för ett köp.

Veronica kommer inte att leva i något av Centren men kommer att besöka dem regelbundet. Det påstods att hon ville ha ett nytt hem, men så är det inte. Våra Center kommer att ha en viktig roll att spela i framtiden för mänskligheten. Allting som ni nu accepterar som normalt i er värld kommer att förändras över en natt – och förr än ni tror! Antingen är ni förberedda eller så blir ni förskräckta. Det är upp till er. Det kommer att ske antingen ni är förberedda eller inte, så ni har blivit varnade. Ni har ett val: frid och harmoni eller kamp och strid.

Att bli attackerad, min kära, är en bekräftelse på att du är på rätt väg. Din arbetsbörja ökar, men vi kommer att lyckas.


Som alltid din beundrande Monty!

Översättning Gertie Dahlberg.Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L