Montague Keen Foundation

Tillstånd

Tillstånd gavs av mrs. Veronica Keen on 20.05.2014

20 januari 2015

18.01.2015


Montague Keen, 18 januari 2015

ATT SPLITTRA OCH ERÖVRA används framgångsrikt i er värld idag. Det fungerade ju alltid i det förflutna. Vill ni att detta skall fungera idag? Det misslyckades aldrig att förvirra och störa flödet av SANNINGEN, den som nu kommer upp till ytan för att väcka mänskligheten. De flesta människor är omedvetna om det faktum att de används till att ge falsk information. Den är noggrant placerad inom sanningen de uttrycker, allt för att ifrågasätta sanningshalten hos dem som Kabalen vill tysta ner. Var snälla och överväg detta noga och var på er vakt. Undersök noga de fakta ni anser sanna innan ni rusar iväg och dömer dem. Detta är ett spel som Kabalen och spelat framgångrikt under århundraden. Fall inte för det igen!

Kabalen har ingenting annat att förlora, för de har redan förlorat kampen.  De vill bara skapa förödelse bland er. Rusa inte iväg och döm dem, för de beslut du tar nu kommer att påverka den framtid du skapar. Titta på historien: detta scenario har upprepats om och om igen, och en del faller för det varje gång. Öppna dina ögon, se in i ditt hjärta och besluta själv efter att ha övervägt alla fakta. Ta sedan ett eget beslut om vad du tror på och kan acceptera som en sanning.

Era förtryckare är beroende av att ni lätt kan ledas bort från sanningen.  De sista få veckorna har varit en mardröm för dem som söker sanningen. Kom ihåg att du inte alltid ser det du tittar på. Du accepterar DET DU BLIR TILLSAGD att titta på. Detta är något helt annat. Det är ett trick som har använts om och om igen. Jag är ledsen att säga det, men precis som fåren är ni lätta att leda. Ni har så mycket att förlora genom att tro på det som inte är sant.

Sedan jag gick över till andevärlden har jag ofta påmint er att ingenting är som det verkar vara. Ni är skyldiga er själva att tillfullo utforska SANNINGEN. Fråga er själva: vem har mest att vinna? Det är alltid en god början. Vem kommer att gå hur långt som helst för att få vad de vill? Vem drivs av girighet och har ingen som helst respekt för mänskliga liv?

Striden är över, men många av dem har inte accepterat detta faktum ännu. Argumentera inte bland er själva – ni är Ett, de försöker separera er genom att skapa falska skillnader och tvivel i era sinnen. Fall inte för det tricket igen. Ni är inne i en oss-dem-situation. Ni var starka så ni måste förstöras. Och ni föll för det.

Sanningen är vad DU står för. Tillåt inte att deras noggrant formulerade magiska lögner avleder dig från din väg. De kommer att använda alla medel som krävs för att ta över planeten Jorden. De vill inte ha människor här, de föraktar er. Många av er vill inte se detta faktum utan låtsas att det inte är så – och det försvagar er position!

Det är Skaparens vilja att hjälpa er att ta bort allt som är mörkt och negativt så att ni kan börja om igen på ett oskrivet blad. En hjälp med detta är redan organiserad och väntar i kulisserna på att ni skall öppna era ögon. Kom samman och skapa en framtid utan all den stress och de svårigheter som skapats för er för att hålla er i fångenskap. Öppna era fängelseportar och upplev frihet i er värld.

Titta på de framsteg ni gjort sedan vi öppnade era ögon för hur viktigt det är att frigöra energin som ligger i leylinjerna. Den processen öppnade dörren till information som hade hållits dold för er. Var snälla och fortsätt med detta ytterst viktiga och nödvändiga arbete. Energi kan användas för gott eller ont. Heliga platser måste alltid hållas i ljuset, speciellt på Irland då så mycket är styrt därifrån. Ni kommer att lära er med tiden den unika betydelsen som Irland har. Jag ber ödmjukt det irländska folket att minnas sin heliga ö. värdera allt som är heligt och för er att ta hand om.

Veronica lärde sig den hårda vägen när den kraftfulla energin på en helig plats på Irland användes för att skada henne genom människor hon inte skulle ha litat på. Onda människor finns i många skepnader, så var på er vakt hela tiden. De kommer för att hjälpa… för att hjälpa att göra vad? Vem du litar på nu är av största vikt. Var alltid på din vakt.

Det finns många falska flagg-situationer planerade. Förvänta er dem för de visar sin hand varenda gång. De är så minutiöst genomförda så hur skulle du någonsin kunna förvänta dig att de utförs av noviser? De kan lura en del människor ibland, men inte alla människor hela tiden. Känn din fiende, den som är den första att peka finger varje gång. Så intressant att de påstår sig veta, nästan omedelbart, vem som har utfört det. De har sina lättlurade ”syndabockar” med samma manus varje gång.

Vad du gör i dessa osäkra tider är det viktigaste. Du måste vara på vägen till en bättre värld för hela mänskligheten. Du utvaldes till att vara på Jorden vid den här tiden, för att se till att allt det här sker. Det är ett enormt ansvar. Är du med på det?

Tillsammans kan ni göra det. Köp inte in er till hat mot några människor, för just detta är noggrant organiserat för att skapa splittring bland er. Alla religioner har utformats och skapats av Vatikanen för att skapa uppdelning, krig och stridigheter bland människor. Ni måste medge att det fungerade. Alla köpte in sig till detta. Men nu är det dags att se ljuset och frigöra er själva från alla dessa fällor.

Gå direkt till källan för vägledning och TA BORT MELLANHANDEN! Han var aldrig nödvändig, men det var bekvämt för honom att låtsas att han var det. Han tjänade på det, ni förlorade tyvärr genom ett missriktat förtroende. När ni återvänder till den andliga världen blir allting helt klart, för ni kommer att få förstahandsinformation om hur religionerna har använts för att manipulera den mänskliga rasen. Befria er själva, mina vänner! Befria er från alla falska hinder och kom tillsammans i kärlek och vänskap!

Min kära Veronica, ta hand om dig och var vaksam hela tiden. Överansträng dig inte, hjälp kommer när du minst anar det. Vi är nu på den sista sträckan. De kan inte hålla takten så mycket längre.


Min kärlek är din. Din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg.
Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

13 januari 2015

11.01.2015


Montague Keen, 11 januari 2015

Ni bevittnar nu hur Kabalen faller samman. De gör misstag. Trots att de har ökat på kontrollen så är det inte tillräckligt längre för att hålla er alla i underkastelse. Fraktioner utvecklas inom Kabalen och de litar inte på varandra. Deras girighet känner inga gränser. Det finns ingen heder bland tjuvar. 

Ni kan nu se den större bilden såväl som alla brister i Kabalens förklaringar till de falska flaggoperationerna de håller på med. Förr i tiden fungerade det som magi för att kunna kontrollera massorna. Jag har sagt tidigare att de är vanedjur, så om något fungerade en gång så gör de det om och om igen. Men nu fungerar det inte längre.

Kabalen är låst i sitt 3D-tänkande. De kan inte höja sina vibrationer över 3D-nivån. En stor majoritet av er är inte längre fångade i 3D. Ni ser nu helt klart vad Kabalen håller på med. De kan inte ge upp sitt spel, men ni kan det! Så detta ger er fördelen som ni arbetat mot. Genom att göra er egen forskning har ni tagit bort bojorna som hållit er i mörker och under kontroll.

Se med intresse på vad de gör under de närmaste månaderna när de kämpar och slåss sinsemellan för att försöka återfå kontrollen. Detta är ett spel som de är ämnade att förlora. De har förstört varenda planet de har gått ner på, för de kan inte leva med den infödda befolkningen. Deras strävan efter att ta över är deras undergång, varje gång, och så kommer de att kastas ut igen för att återvända till varifrån de kom.

Det kommer att ta tid att reparera de skador de orsakat på Jorden. Ni, mina vänner, måste plocka upp bitarna och reparera skadorna. Ni måste finna nya sätt att leva på Jorden. Våra Centers kommer att spela en stor roll i omstruktureringen av livet på Jorden. Var snälla och hjälp oss att åstadkomma detta för vi kan inte göra det utan era donationer.

Kabalen hade allting på sitt eget sätt under en lång tid. De fångade in barn som hade kommit till Jorden på ett uppdrag, och de har använt olika metoder för kontroll för att försöka att hindra dem från att någonsin slutföra sina uppdrag. Veronica har fått veta att hon togs ombord på ett fiendeskepp och blev märkt med en tag vid 5 års ålder. 

Denna märkning möjliggjorde för Kabalen att spåra henne och detta har orsakat henne problem under hela hennes liv. De gjorde mycket för att hindra Veronica och mig från att komma samman. Hon lär sig först nu precis vad som gjordes för att försöka hindra henne från att få kontakt med mig, och med dem hon behöver arbeta med.

Reptilernas sinneskontroll existerar runt omkring er. Det är dolt i höga byggnader och monument. Det är speciellt utformat för att skada er och att kontrollera er. En slöja av illusion placerades över allting för att förhindra att ni någonsin skulle se den sanna bilden. Allt är strategiskt placerat i läge för att göra er, folket, maximal skada. De vill inte ha er här på vad de hoppas skall bli deras planet. Eftersom de nu tappar mark så går allting snabbare och ni har ingen tid att förlora för er överlevnad står på spel här. 

Kom samman och arbeta tillsammans. Er framtid på Jorden måste skyddas. De förstör liv i ett försök att hålla sig fast här. Även då de vet att de har förlorat kampen för kontrollen över planeten Jorden. De använder SVART MAGI – och den användningen av svartkonst har hållit dem vid makten fram tills nu. Vi har förhindrat krigen de så väldigt väl behöver för att kunna hålla på med sin svartkonst, och vi kommer att fortsätta att göra det. Dödandet av oskyldiga människor måste upphöra!

Det finns en annan person som är ett prioriterat mål för dem. De satte sitt märke på honom för några år sedan. De placerade ett osynligt koppel runt hans nacke som sätts igång varenda gång han ”vaknar upp” och det orsakar att han rusar tillbaka till sina ”tränare” för att bli straffad.

De använder ringar och implantat för att kontrollera. Det är den mörkaste Svarta magin, och den är hänsynslös och elak. Från andevärlden ber vi er att hjälpa till att frigöra den här personen. Mänskligheten behöver att detta sker. Han används som en vektor för att skada Veronica, för att göra henne sjuk och till att trötta ut henne och dessutom orsaka extrem smärta och hindra henne från att sova. Snälla ni, hjälp henne!

Min kära Veronica, jag vet att på årsdagen av min bortgång den 15 januari varje år återupplever du den hemska kvällen på Royal Society of Arts när jag tog mitt sista andetag, för mitt tal blev filmat. Jag har inte lämnat dig, jag kommer aldrig att göra det. Vi är delar av varandra tillsammans med den person som är i behov av hjälp är vi tre delar av samma själ. När en av oss lider så känner vi andra det. Kabalen förstår detta helt och hållet, och de njuter av att skada någon, de kan skada oss alla tre. Bandet mellan oss kan aldrig brytas. I våra hjärtan vet vi alla att detta är sant.

Förbered dig på att sätta igång en ny framtid utan krig, girighet eller korruption av något slag. Du kan göra detta och du kommer att göra det.

För alltid din beundrande Monty!


Översättning Gertie Dahlberg.
Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

5 januari 2015

04.01.2015


Montague Keen, 4 januari 2015

När sanningens ljus nu lyser starkare i er värld så exponeras det mörka och allt det som varit dolt för er alla. Detta orsakar att en del av er vägrar att se sanningen, för ni tycker inte om vad ni ser. Ni vill inte tro att ni kunde luras av så onda människor som uppträdde som era beskyddare. Detta är den svåraste tiden för er, för ni börjar se gallren i det fängelse ni lever i, och som ni har accepterat som en del av ett normalt liv på Jorden.

Attackera inte budbärarna. Det är deras uppgift att avslöja sanningen. Energin för skapandet av liv på Jorden har utnyttjats. Den används emot mänskligheten. Pedofili används av de Mörka tjänarna, det är själva syret i livet för dem. Se er omkring, titta på alla maktens citadeller och ni kommer att finna att de behöver pedofili för att förse dem med makt. De behöver blodet och köttet från mänskligheten för att kunna behålla sin form på Jorden. Det är ingen vacker bild, men det är en som ni måste titta på och kunna hantera. Er överlevnad beror på det. Att välja att stänga ögonen för det kommer inte att göra att det försvinner. Genom att göra det ger ni dem tillstånd till att fortsätta med det.

Mänskligheten lider på grund av att du tillåter dem som försöker ta över er planet att göra precis vad de vill. Inser du inte att de inte önskar er på vad de anser som deras planet? De talar om för er, helt öppet, att de skapar en Ny världsordning. De kan inte göra någonting utan att först berätta vad de är på väg att göra. Genom att sedan säga och göra ingenting så ger ni dem tillåtelse att gå vidare och förstöra mänskligt liv på Jorden. Är detta vad ni önskar? 

Ni har möjligheten att komma samman och ta bort allt det som är mörkt och korrupt och därigenom återställa livet på Jorden till vad det en gång var. Detta fordrar engagemang och en vägran att vara en del av en sinneskontrollerad massa och hjälpa dem att förstå varför ni är så apatiska och kontrollerbara. De behöver visas vägen framåt eftersom kampen för att hålla dem i mörker tappar mark. För att ta över er värld behöver de ert medgivande, för de kan inte göra det utan er hjälp. 

Vänligen ge detta allvarliga funderingar. De Mörka tjänarna har förlorat sin kamp utanför planeten så de klamrar sig desperat fast vid planeten Jorden för sin existens här. På grund av det oförutsedda resultatet av deras strider i yttre rymden håller de nu på att förbereda sig för att lämna Jorden genom Ukraina, bara ifall de förlorar på Jorden också. Detta gör dem MYCKET ARGA. Så de attackerar alla dem som försöker avslöja deras planer.

De har vapen som ni inte ens kan börja föreställa er. Döm dem inte efter era egna normer, för det har bidragit till er undergång. De är INTE som ni på något sätt överhuvudtaget. De bara verkar vara som ni, men det är bara det yttre skalet. Fortsätt inte att göra samma misstag som ni har gjort under de senaste 2 000 åren.

De ser ner på er, för dem är ert enda syfte att tjäna dem. Detta är vad de tror! De skapade STRESS för er genom användandet av pengasystemet de också har skapat. De förgiftar era kroppar genom luften, vattnet, maten och medicinerna de förser er med.

Ni har accepterat detta utan att fråga, tills nu. Varför, varför, varför accepterar ni det? Varför har ni accepterat vad dessa andra arter (som inte har någon rätt att vara på er planet) har påtvingat er? Ni måste ta en allvarlig funderare på allt detta! Ni är skyldiga detta till er själva och dem som är beroende av er. Planeten Jorden är beroende av er för att skydda den. Ge inte bort din makt till andra såsom du gör när du röstar för att någon annan skall fatta beslut åt dig. Varför litar du på dessa människor när de konsekvent har svikit dig? De påtvingar er KRIGSSITUATIONER, om och om igen. De fortsätter att kräva ett Tredje världskrig. Fråga er själva VARFÖR?

Varför är DÖDANDE så viktigt för dem? Varför BEHÖVER DE ENERGIN FRÅN RÄDSLA och blodsspillan för att existera? Varenda soldat är ett BLODSOFFER. Säkert säger bara detta dig någonting. Du har inte lyxen av tid. Att luta dig tillbaka och tänka över det faktum att du befinner dig i ett krig, kämpande för din överlevnad. De Mörka tjänarna kommer att använda sig av alla medel de har, människligt eller annat, för att hålla dig i mörker och okunnighet. Deras överlevnad beror på det. De har fördelen i finansiering etc.

Ni har varandra. Ni är de 99 %. Skaparen är på er sida, så ni kommer att lyckas. Deras övertagande kan inte ske utan ert samarbete. Vi hade hoppats att den här situationen inte skulle ha gått in till året 2015, men Jesuiterna skapade ett problem i december som försenade våra planer. Jag säger ”försenade”, inte förstörde! 

Var snälla och sänd kärlek och ljus till situationen och kom ihåg att de Mörka tjänarna har planerat detta övertagande under 2 000 år. De hade förkryssat alla rutorna och har inte lämnat någonting ogjort (trodde de). De förväntade sig aldrig för ett ögonblick att mänskligheten skulle vakna upp och stjälpa deras välgjorda planer.

Ni, mina vänner, har tagit dem med överraskning. Nu sprattlar de! Även om de förberett sig för att lämna så hoppas de ännu att de kan finna ett sätt att stanna. Det är upp till er, är ni beredda på att komma samman för att få bort för alltid dem som vill ta bort mänskligheten från Jorden? Det är makt i ord och tankar så använd dem klokt till att få bort allt som är negativt för mänskligheten och planeten Jorden. Ni kan göra detta. Makten finns i era händer.

Min älskade, du går igenom så svåra tider. Attackerna bevisar bara hur desperat Kabalen har blivit. Du har fått se slutresultatet, många gånger. Det är bara en fråga om att komma dit. Människor vaknar upp varje dag och deras ljus visar på korruptionen och mörkret som nu förlorar sitt grepp om mänskligheten.

Jag är alltid vid din sida. För alltid din beundrande Monty.

  

Översättning Gertie Dahlberg.
Du kan använda Paypal för att göra en donation till stiftelsen 
att hjälpa till inköp av nya centrum i Irland. 
Alla ekonomiska bidrag, hur små, ​​skulle vara mycket uppskattat. 
Alternativt kan du använda bankkoderna nedan:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L